Kalendarium prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego (lata 1995-2005)

Kalendarium dwóch kadencji prezydentury Aleksandra
Kwaśniewskiego.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie

Rok 1995

listopad

5.11. - I tura wyborów prezydenckich. Kwaśniewski uzyskał 35,11 proc. głosów, Lech Wałęsa - 33,11 proc., Jacek Kuroń - 9,2 proc., Jan Olszewski - 6,9 proc., Waldemar Pawlak - 4,3 proc., Tadeusz Zieliński - 3,5 proc. i Hanna Gronkiewicz-Waltz - 2,8 proc.

8.11. - Kwaśniewski przyznał, że nie wpisał w poselskim oświadczeniu akcji Towarzystwa Ubezpieczeniowo-Reasekuracyjnego "Polisy", będących własnością jego żony. Informację, że żona kandydata ma akcje "Polisy" ujawniło w październiku "Życie Warszawy".

10.11. - Prokuratura Wojewódzka w Warszawie rozpoczęła postępowanie wyjaśniające, czy Kwaśniewski podał PKW swoje prawdziwe wykształcenie. Kwaśniewski podał, że ma wykształcenie wyższe.

12.11. - Debata prezydencka Kwaśniewski-Wałęsa w TVP. Prezydent Lech Wałęsa miał podczas pożegnania z dziennikarzami powiedzieć Kwaśniewskiemu: "panu mogę podać nogę".

16.11. - Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego zdementował informację, że Kwaśniewski jest absolwentem tej uczelni.

19.11. - II tura wyborów. O zwycięstwie Kwaśniewskiego nad Lechem Wałęsą zadecydowało niewiele ponad 600 tys. głosów. Kandydat lewicy zdobył 51,72 proc. głosów, dotychczasowy prezydent - 48,28 proc. Frekwencja wyniosła 68,23 proc.

21.11 - Władze krajowe "Solidarności" inicjują akcję wysyłania obywatelskich protestów do Sądu Najwyższego przeciwko wyborowi Kwaśniewskiego wraz z wnioskiem o unieważnienie wyborów. "S" twierdziła, że podanie przez kandydata SLD, nieprawdziwych danych o jego wykształceniu "mogło wywrzeć wpływ na wynik wyborów".

23.11. - Do SN wpłynęło kilkaset tysięcy wniosków o unieważnienie wyborów prezydenckich z powodu podania przez Kwaśniewskiego fałszywej informacji o jego wykształceniu.

25.11. - Kwaśniewski zrezygnował z przewodniczenia i członkostwa w SdRP. Swoją legitymację z numerem 13 przekazał na ręce premiera Józefa Oleksego.

grudzień

9.12. - Sąd Najwyższy uznał ważność wyborów prezydenckich.

21.12. - Minister spraw wewnętrznych Andrzej Milczanowski oskarżył w Sejmie premiera Oleksego o szpiegostwo na rzecz Rosji. Według niego, wszystko wskazywało na to, że Oleksy był agentem o pseudonimie "Olin". Miał on w latach dziewięćdziesiątych przekazywać informacje sekretarzowi ambasady ZSRR w Polsce, pułkownikowi KGB - Władimirowi Ałganowowi oraz jego następcy Gieorgijowi Jakimiszinowi.

23.12. - Zaprzysiężenie Kwaśniewskiego na prezydenta przed Zgromadzeniem Narodowym. Uroczystości towarzyszyły protesty.

W swoim wystąpieniu prezydent Kwaśniewski podkreślił, że nie zabliźniły się jeszcze rany ostatniego półwiecza, należy jednak otworzyć nową kartę, aby Polska mogła odetchnąć i spojrzeć śmiało naprzód. Moim "najszczerszym" zobowiązaniem jest - mówił nowy prezydent - by hasło towarzyszące jego kampanii "Wspólna Polska" stało się faktem.

Rok 1996

styczeń

26.1. - Prezydent przyjął dymisję rządu Józefa Oleksego.

luty

2.2. - Misję tworzenia nowego rządu Kwaśniewski powierzył Włodzimierzowi Cimoszewiczowi, którego kandydaturę wysunęła rządząca koalicja SLD-PSL. marzec

25-27.3.- Spotkanie z królową Wielkiej Brytanii Elżbietą II, która gościła w Warszawie i Krakowie.

31.3. - Wizyta Aleksandra Kwaśniewskiego w Mińsku na Białorusi.

W Wiskulach Kwaśniewski spotkał się z izolowanym na arenie międzynarodowej prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką. Jak doniosły media, po spotkaniu z białoruską opozycją Kwaśniewski usiłował wejść do bagażnika służbowej limuzyny.

kwiecień

4.4. - Wizyta Kwaśniewskiego w Moskwie. Podczas rozmowy z polskim prezydentem na temat rozszerzenia NATO prezydent Rosji Borys Jelcyn przyznał, że strona rosyjska nie może sprzeciwić się woli polskiego narodu.

maj

14.5. - Oficjalna wizyta Kwaśniewskiego w Rumunii. Była to pierwsza po II wojnie światowej wizyta głowy państwa polskiego w tym kraju.

czerwiec

7-8.6. - W Łańcucie zjazd prezydentów Europy Środkowej - Austrii, Czech, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Węgier, Włoch.

19-20.6. - Przedstawiciele 34 państw, w tym prezydenci: Czech - Vaclav Havel i Bułgarii - Żelju Żelew, blisko 30 ministrów spraw zagranicznych i obrony, wojskowe kierownictwo NATO uczestniczyli w XIII Międzynarodowych Warszatach NATO '96. Honorowy patronat nad imprezą objął polski prezydent.

25.6. - W Warszawie Kwaśniewski i prezydent Ukrainy Leonid Kuczma podpisali deklarację o wzajemnym niezgłaszaniu weta w sprawie rozszerzenia NATO.

lipiec

7-10.7. - Wizyta w USA. Prezydent Bill Clinton zapewnił Kwaśniewskiego, że NATO rozszerzy się na wschód mimo sprzeciwu Moskwy - napisała Associated Press.

wrzesień

23-25.9. - Wizyta Kwaśniewskiego w Nowym Jorku podczas 51 sesji Zgromadzenia Generalnego ONZ. Zdaniem "Washington Post", Kwaśniewski był nietrzeźwy. Media pokazywały zdjęcia, na których Kwaśniewski owijał się polską flagą w siedzibie ONZ.

październik

16.10. - Minister edukacji Jerzy Wiatr otrzymał z rąk prezydenta Kwaśniewskiego jedno z najwyższych odznaczeń państwowych Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

23-24.10. - Wizyta Kwaśniewskiego w Wielkiej Brytanii, poparcie szefa tamtejszego MSZ dla wejścia Polski do NATO.

listopad

19.11 - Kwaśniewski ratyfikował Konwencję o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Polska formalnie została członkiem OECD.

20.11. - Prezydent podpisał nowelizację ustawy antyaborcyjnej dopuszczającą przerywanie ciąży nie tylko ze względów zdrowotnych lub będącej wynikiem przestępstwa, ale również z powodu ciężkich warunków życiowych lub trudnej sytuacji osobistej kobiety. (Później Trybunał Konstytucyjny uznał, że zawiera ona przepisy niezgodne z konstytucją.) grudzień

5.12. - Przebywający w Paryżu Kwaśniewski odwiedził redaktora paryskiej "Kultury" Jerzego Giedroycia.

Rok 1997

styczeń

16.1. - Kwaśniewski jako jedyny polityk spoza NATO wziął udział w pożegnaniu ustępującego sekretarza obrony USA Williama Perry'ego w Portsmouth w Wlk. Brytanii.

kwiecień

2.4. - Zgromadzenie Narodowe uchwaliło nową konstytucję.

7.4. - Wizyta prezydenta we Włoszech. Pierwsza audiencja prezydenta u Ojca Świętego Jana Pawła II. Spotkanie z watykańskim sekretarzem stanu kardynałem Angelo Sodano.

maj

21.5. - Kwaśniewski i Kuczma podpisali w Kijowie polsko-ukraińską deklarację o porozumieniu i pojednaniu.

25.5. - Konstytucja uchwalona przez ZN 2 kwietnia, została przyjęta w referendum. Poprzedziła je akcja wysyłania do społeczeństwa tekstów uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucji wraz z listami prezydenta, w których zachęcał on do poparcia ustawy zasadniczej. Wzbudzało to protesty partii prawicowych.

31.5.-10.6. - Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.

czerwiec 3.6. - W Gnieźnie odbyły uroczystości 1000. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Wojciecha. W mszy koncelebrowanej pod przewodnictwem papieża uczestniczyli prezydenci siedmiu państw Europy Środkowo- Wschodniej Czech, Litwy, Niemiec, Polski, Słowacji, Ukrainy oraz Węgier.

18.6. - Kwaśniewski podpisał ustawę lustracyjną. Zgodnie z nią, jeśli kandydat na posła nie poda w obwieszczeniu wyborczym, że był funkcjonariuszem lub współpracownikiem PRL-owskich służb specjalnych, a zostanie wybrany i sąd lustracyjny orzeknie, że skłamał, to straci on mandat. Jeśli poda, że współpracował, a wyborcy mimo to go wybiorą, mandatu nie straci.

lipiec

8.7. - Podczas szczytu w Madrycie przywódcy NATO wystosowali do Polski, Czech i Węgier oficjalne zaproszenie do Sojuszu

10.7. - Wizyta prezydenta USA Billa Clintona w Warszawie. Pada słynne zapewnienie, że Polska "ma gwarancje na XXI wiek".

18.7. - Dzień żałoby narodowej ogłoszonej w związku z tragicznymi skutkami powodzi. Prezydent Kwaśniewski podpisał 21 ustaw, umożliwiających skuteczniejszą walkę z powodzią i usuwanie jej skutków. sierpień

23.8. - Dziennik "Życie" i "Dziennik Bałtycki" opublikowały materiały mające świadczyć o tym, że w sierpniu 1994 roku Kwaśniewski - wówczas przewodniczący SdRP - spędzał wakacje w Cetniewie z Ałganowem.

wrzesień

1.9. - Prezydent złożył pozew w sprawie cywilnej przeciw redaktorom naczelnym "Życia" i "Dziennika Bałtyckiego", wydawcom tych gazet oraz autorom artykułów dotyczących domniemanego spotkania Kwaśniewskiego z Ałganowem.

9.9. - "Dziennik Bałtycki" wycofał się z oskarżeń wobec Kwaśniewskiego.

21.9 - Wybory parlamentarne. W wyborach do Sejmu AW"S" zdobyła 33,8 proc., SLD - 27,1 proc., UW - 13,4 PSL - 7,3 proc., ROP - 5,6 proc. głosów.

październik

17.10. - Kwaśniewski desygnował prof. Jerzego Buzka na stanowisko premiera. Początek kohabitacji lewicowego prezydenta i prawicowego rządu.

listopad

15-21.11. - Prezydent z małżonką z oficjalną wizytą w Chinach.

grudzień

16.12. - Szefowie dyplomacji państw NATO podpisali w Brukseli protokoły o przyjęciu Polski, Czech i Węgier do Sojuszu.

Rok 1998

styczeń

21.1. - Spotkanie prezydenta z sekretarzem generalnym NATO Javierem Solaną poświęcone m.in. procesowi ratyfikacji przyjętego już polskiego protokołu akcesyjnego do NATO.

24.1. - Prezydent podpisał ustawę upoważniającą go do ratyfikacji Konkordatu. Prezydent ocenił wtedy, że fakt ten kończy spory wokół Konkordatu i pozwoli na unormowanie - zgodnie z konstytucją - stosunków między Stolicą Apostolską a Polską.

luty

2.2. - W prasie ukazuje się reklama firmy Forte produkującej meble zatytułowana "Prezydent powinien być zadowolony"; wybucha dyskusja wokół udziału prezydenta w reklamie, mówi się o "mebelgate".

Początkowo Kwaśniewski stwierdził, że nie widzi nic złego w tym, że wystąpił w reklamie. Podkreślał że jego zadaniem jest popieranie polskiego eksportu w każdej postaci. Dziennikarze ustalili, że firmie Forte pracują członkowie rodziny Jolanty Kwaśniewskiej; prezydent zapowiedział, że wyciągnie konsekwencje służbowe wobec osób wobec osób odpowiedzialnych za umieszczenie jego wizerunku w reklamie mebli. Wyraził ubolewanie, że zdarzył się "tego rodzaju błąd" i dał do zrozumienia, że reklama ukazała się "nie za bardzo" za jego zgodą.

27.2. - Antoni Styrczula stracił funkcję rzecznika prezydenta; podanym przez Kancelarię Prezydenta powodem było naruszenie obowiązków służbowych Zespołu Rzecznika w sprawie udziału Kwaśniewskiego w reklamie mebli. Sam Styrczula mówił, że prezydent zezwolił na wykorzystanie swego wizerunku w tej reklamie.

23.2. - Prezydent ratyfikował Konkordat między Polską a Watykanem - umowę regulującą stosunki między Polską a Stolicą Apostolską.

25.2. - Tygodnik "Wprost" napisał że w 1990 r. Aleksander Kwaśniewski (ówczesny przewodniczący SdRP), Leszek Miller (sekretarz generalny) i Wiesław Huszcza (skarbnik) ukryli i następnie rozdysponowali 7,5 mln dolarów pochodzących z konta PZPR.

marzec

3.3. - Minister sprawiedliwości Hanna Suchocka zleca wszczęcie śledztwa w sprawie pieniędzy b. PZPR, prokuratura w Warszawie wszczęła je dwa dni później; politycy SdRP mówią, że pieniądze, które ich partia przejęła w 1990 z kont dewizowych PZPR pochodziły ze składek członkowskich.

10.3. - Prezydent przyznał polskie obywatelstwo kilkunastu osobom zmuszonym do emigracji po Marcu '68.

31.3. - Polska rozpoczęła oficjalne negocjacje z UE.

kwiecień

15.4. - Rozpoczął się proces z powództwa Kwaśniewskiego przeciwko dziennikowi "Życie", wytoczony w związku z doniesieniem gazety, w 1994 r. Kwaśniewski spędził w ośrodku "Rybitwa" w Cetniewie wakacje z oficerem radzieckiego i rosyjskiego wywiadu Władimirem Ałganowem.

21.4 - Po wielu debatach i licznych kontrowersjach prezydent podpisał nowelizację przesuwającą termin wyborów do rad gmin z wiosny na jesień; według rządu jesienne wybory miały być elementem umożliwiającym wprowadzenie reformy administracyjnej - powołanie powiatów i samorządu wojewódzkiego - od 1 stycznia 1999 r. SLD był przeciwko jesiennym wyborom samorządowym.

25.4. - Wszedł w życie Konkordat - umowa zawarta 28 lipca 1993 r. między Polską a Stolicą Apostolską opierająca stosunki między państwem a Kościołem katolickim o zasadę autonomiczności oraz niezależności.

27.4. - Po 17 latach przyjechał do Polski płk Ryszard Kukliński b. oficer Sztabu Generalnego WP, który w latach 1972-1981 przekazał wywiadowi USA 35 tys. stron tajnych dokumentów Układu Warszawskiego, a w 1981 r. - plany wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. W 1981 r. potajemnie opuścił Polskę. W 1984 r. sąd wojskowy PRL skazał go zaocznie na karę śmierci za "dezercję i zdradę". Prezydent się z nim nie spotkał.

30.4. - Senat USA zdecydował o przyjęciu do NATO Polski, Czech i Węgier.

czerwiec

5.6. - W trwającym sporze wokół nowej liczby województw prezydent opowiedział się za 17 województwami, rząd zaproponował początkowo 12, później koalicja AWS-UW chciała 15; prezydent zapowiedział zawetowanie "piętnastki".

18.6. - Sejm potępił komunistyczny totalitaryzm w Polsce. W przyjętej uchwale Sejm uznał, "PZPR za organizację w najwyższym stopniu, do końca odpowiedzialną za trwanie i kształt systemu komunistycznego w Polsce, na którym ciąży wiele zbrodni i przestępstw".

26.6. - 27.6. - Wizyta prezydenta w Charkowie; w Piatichatkach pod Charkowem wraz z Leonidem Kuczmą, Kwaśniewski wmurował kamień węgielny pod polsko-ukraiński cmentarz poświęcony ofiarom totalitaryzmu.

29.6.-30.6. - Prezydent złożył drugą wizytę w Moskwie; spotkał się z prezydentem Borysem Jelcynem. Kwaśniewski uznał wizytę za przełamanie impasu w stosunkach polsko-rosyjskich; ogłoszono, że Borys Jelcyn w grudniu przyjedzie do Polski, ostatecznie jednak do tej wizyty nie doszło.

lipiec

2.7. - Prezydent zawetował ustawą zakładającą utworzenie 15 województw. Uznał że nie spełnia ona kryteriów społecznych - nie uwzględnia woli lokalnych społeczeństw do wzięcia odpowiedzialności za rozwój swego regionu; przedstawiciele rządu uznali, że weto ma charakter polityczny.

16.7. - AWS, SLD i UW porozumiały się w sprawie liczby województw - ustalono ją na 16; prezydent zaakceptował kompromis.

25.7. - Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik i mer Lwowa Wasyl Kujbida podpisali protokół, który ostatecznie określił plan rekonstrukcji Cmentarza Orląt Lwowskich; spory i kontrowersje wokół cmentarza jednak się nie zakończyły.

27.7. - Prezydent podpisał ustawę o podziale administracyjnym kraju na 16 województw oraz ordynację wyborczą do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich.

sierpień

3.8. - Spędzający wakacje w Polsce sekretarz generalny NATO Javier Solana zapowiedział, że Polska zostanie przyjęta do NATO w kwietniu 1999 r.

6.8. - Prezydent zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy zmieniającej ustrój Warszawy, która likwidowała gminę Centrum i dzieliła stolicę ogólnie na 17 gmin.

24.8. - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, która wprowadzała od stycznia 1999 r. ubezpieczenia zdrowotne w kasach chorych.

wrzesień

22.9. - Sejm uchwalił ustawę o IPN, tym samym zdecydował, że osoby inwigilowane w PRL będą miały dostęp do swoich teczek.

październik

11.10. - Trzecie wybory samorządowe po 1989 r.; po raz pierwszy głosowanie odbyło się jesienią i po raz pierwszy wybierano rady powiatów, rady miast na prawach powiatów oraz sejmiki wojewódzkie; najwięcej mandatów zdobyła AWS, przed SLD, Przymierzem Społecznym (PSL-UP-KPEiR) i UW.

9.10. - Wizytę w Polsce złożył odchodzący z urzędu kanclerz Niemiec Helmut Kohl prezydent odznaczył go najwyższym polskim odznaczeniem - Orderem Orła Białego.

21.10. - Trybunał Konstytucyjny uznał, że wszystkie trzy przepisy nowelizacji ustawy lustracyjnej zaskarżone przez prezydenta są zgodne z konstytucją. Prezydent zaskarżył: powoływanie Rzecznika Interesu Publicznego przez I Prezesa Sądu Najwyższego; możliwość wszczęcia przez RIP postępowania lustracyjnego wobec osoby publicznej na wniosek parlamentarzysty i bez zgody zainteresowanego; ostateczne orzekanie o kłamstwie sędziego w oświadczeniu lustracyjnym przez sędziowski sąd dyscyplinarny; następnego dnia prezydent podpisał nowelizację.

- z Kancelarii Prezydenta odchodzi jej dotychczasowa szefowa Danuta Huebner, by objąć stanowisko zastępcy przewodniczącego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.

listopad

3.11. - Prezydent podpisał ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, co umożliwiło rozpoczęcie reformy systemu emerytalnego od początku 1999 r.

5.11. - Do Warszawy - w tydzień po objęciu urzędu - przyjechał z roboczą wizytą nowy kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder. Kwaśniewski powiedział, że wizyta jest dowodem na to, że w sprawach rozszerzenia UE można połączyć realizm z romantyzmem.

18.11. - Wizyta prezydenta w Parlamencie Europejskim. Kwaśniewski zaapelował, by nie osłabiać tempa poszerzenia UE i nie ulegać negatywnym stereotypom nagromadzonym wokół tego procesu.

grudzień

4.12. - Prezydent zawetował ustawę o IPN, która umożliwiała prześladowanym przez służby specjalne PRL dostęp do ich "teczek". Jedną z podawanych przyczyn tej decyzji było to, że nie udostępniała ona akt wszystkim obywatelom; opozycja zareagowała oburzeniem. Koordynator służb specjalnych Janusz Pałubicki stwierdził wtedy, że Kwaśniewski chciał zostać prezydentem wszystkich Polaków, ale weto do ustawy o teczkach oznacza, że został prezydentem "wszystkich ubeków".

18.12. - Sejm odrzucił weto prezydenta do ustawy o IPN. Kilka godzin po sejmowym głosowaniu prezydent podpisał tę ustawę.

29.12 - Prezydent podpisał ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - od 1 stycznia 1999 mogła wejść w życie nowy system emerytalno-rentowy.

Rok 1999

styczeń

6.1. - Prezydent podpisał ustawę o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, którzy w latach 1944-89 sprzeniewierzyli się niezawisłości sędziowskiej. Zgodnie z ustawą, takich sędziów będzie można usunąć ze służby.

8.1. - Prezydent wystąpił do TK z wnioskiem o stwierdzenie zgodności z Konstytucją ustawy o służbie cywilnej.

29.1.- Sekretarz generalny NATO Javier Solana, w imieniu państw Sojuszu, przekazał ministrowi spraw zagranicznych Bronisławowi Geremkowi formalne zaproszenie do przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego.

luty

6.2. - W 10 rocznicę rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu, w sali Pałacu Prezydenckiego, w której się one toczyły spotkali się uczestnicy tamtych wydarzeń, zabrakło - z różnych przyczyn - m.in. Lecha Wałęsy i Jacka Kuronia.

- tzw sprawa "taśm Kiszczaka". TVP pokazała film dokumentalny "Skazani na siebie", w którym wykorzystano udostępnione przez b. szefa MSW Czesława Kiszczaka fragmenty filmów z rozmów poprzedzających obrady Okrągłego Stołu, pokazano na nich uczestników rozmów podczas posiłków zakrapianych alkoholem, z kieliszkami w ręku.

Wywołało to protesty ze strony dawnych opozycjonistów oraz oskarżenia z ich strony o manipulację i używanie materiałów operacyjnych SB nagrywanych po to, by podważyć prestiż przedstawicieli opozycji.

11.2. - Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą od 1 września reformę szkolnictwa.

26.2. - Prezydenci Polski i Czech: Aleksander Kwaśniewski i Vaclav Havel jednocześnie ratyfikowali Traktat Północnoatlantycki wyrażając formalnie zgodę obu państw na przystąpienie do NATO.

marzec

12.3. - Polska wraz z Czechami i Węgrami stała się członkiem NATO; uroczystość odbyła się w Independence w amerykańskim stanie Missouri, w Warszawie przed Grobem Nieznanego Żołnierza uroczyście podniesiono flagi Polski i NATO.

17.3. - Oświadczenie lustracyjne prezydenta, wraz z oświadczeniami wysokich urzędników jego Kancelarii - trafiło do Rzecznika Interesu Publicznego; do służby w organach bezpieczeństwa PRL przyznał się Marek Dukaczewski wówczas zastępca szefa BBN a Andrzej Majkowski - wtedy podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta zajmujący się problematyką międzynarodową - do tajnej i świadomej współpracy ze służbami specjalnymi PRL, ale nie z SB.

25.3. - Prezydent zaskarżył do TK nowelizację ustawy o kombatantach i osobach represjonowanych odbierającą uprawnienia kombatanckie wszystkim, którzy pracowali w aparacie represji w latach 1944-56, niezależnie od tego, co w nim robili.

- Prezydent zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, zakwestionował m.in. zakaz nadawania reklam skierowanych do dzieci i młodzieży przepis zezwalający na odwołanie rad nadzorczych publicznego radia i telewizji przed końcem kadencji - jeżeli minister skarbu nie udzieli tym organom rocznego skwitowania; w maju Sejm przyjął weto.

kwiecień

22.4. - Prezydent skierował do TK nowelizację ustawy warszawskiej, która zakładała rozdzielenie stanowisk prezydenta Warszawy i burmistrza gminy Centrum.

22.4.-24.4 - Szczyt NATO w Waszyngtonie z okazji 50. rocznicy powstania Paktu; Polskę reprezentowali Aleksander Kwaśniewski, premier Jerzy Buzek oraz Lech Wałęsa jako honorowy gość polskiej delegacji; szczyt w dużej mierze stał się naradą 19 państw NATO w związku z sytuacją w Kosowie i operacją nalotów na Jugosławię.

28.4. - TK orzekł, że lata przepracowane w PPR, PZPR i PRL-owskich służbach bezpieczeństwa nie będą doliczane członkom korpusu służby cywilnej do wysługi lat, a tym samym nie podzielił stanowiska prezydenta, który zaskarżył m.in. ten przepis ustawy o służbie cywilnej; po decyzji TK prezydent w maju podpisał ustawę.

maj

10.5. - Prezydent powołał Włodzimierza Czarzastego w skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

13.5.-15.5 - Spotkanie prezydentów 9 państw Europy Środkowej we Lwowie; w dniu przybycia Kwaśniewskiego do Lwowa na polecenie miasta na Cmentarzu Orląt pojawiła się nowa tablica, z nieuzgodnionym ze stroną polską napisem. Kwaśniewski odwiedził Cmentarz Orląt, sporna tablica wcześniej została przysłonięta kwiatami, a prezydent wyraził nadzieję, że zostanie ona usunięta; tablica została zdjęta następnego dnia.

czerwiec

5.6-17.6. - Szósta pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Ojczyzny. Jan Paweł II spotkał się z prezydentem w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, złożył też historyczną wizytę w polskim parlamencie. Na Placu Piłsudskiego w Warszawie papież beatyfikował 108 męczenników z czasów II wojny światowej.

Podczas tej najdłuższej ze wszystkich wizyt w Polsce, papież odwiedził 20 miast, w tym swoje rodzinne Wadowice; podczas uroczystości pożegnania papieża na lotnisku w Balicach para prezydencka nieoczekiwanie została zaproszona do papamobile.

16.6. - Zakończył się ostatni IV kongres SdRP, podjęta została decyzja o rozwiązaniu partii i stworzeniu nowej - SLD.

lipiec

30.7. - Prezydent wziął w Sarajewie udział w międzynarodowym szczycie w sprawie Paktu Stabilizacyjnego dla Bałkanów.

wrzesień

3.9. - Na wniosek premiera Jerzego Buzka prezydent zdymisjonował wicepremiera i szefa MSWiA Janusza Tomaszewskiego; Kwaśniewski zaapelował o nowelizację ustawy lustracyjnej w celu zlikwidowania tzw. donosu poselskiego.

17.9. - Wizyta Kwaśniewskiego w Katyniu i na cmentarzu w Piatichatkach pod Charkowem, gdzie spoczywają polscy oficerowie zamordowani przez NKWD w 1940 roku.

Wybucha burza - również polityczna - wokół zachowania prezydenta podczas uroczystości na cmentarzu pod Charkowem - Kwaśniewski był blady, chwiał się i wspierał na stojących obok niego osobach. "Gazeta Polska" opublikowała wypowiedź obecnej na miejscu Katarzyny Piskorskiej z Federacji Rodzin Katyńskich, która stwierdziła, że prezydent był pijany.

Kancelaria Prezydenta oświadczyła, że to pomówienia, a opinie o "dziwnej niedyspozycji prezydenta" to insynuacje. W wydanym przez Kancelarię komunikacie niedyspozycję prezydenta tłumaczono "pourazowym zespołem przeciążeniowym goleni prawej".

październik

20.10. - Sejmowa debata nad zgłoszonym przez AWS projektem ustawy dekomunizacyjnej; prezydent ocenił wtedy, że "wszelkie ustawy dekomunizacyjne po 10 latach udanej transformacji w Polsce trzeba traktować jako niepotrzebne i ryzykowne akty politycznego rewanżu".

listopad

3.11. - TK uznał, że zaskarżona przez prezydenta nowelizacja ustawy warszawskiej, rozdzielająca funkcję prezydenta miasta i burmistrza gminy Centrum jest zgodna z Konstytucją.

19.11. - Szczyt OBWE w Stambule; obrady zdominowała wojna w Czeczenii, ostatecznie podpisano jednak Kartę Bezpieczeństwa Europejskiego zgodnie z którą konflikty w państwie członkowskim mogą być przedmiotem "prawnie uzasadnionej troski" pozostałych krajów OBWE.

Kwaśniewski został skrytykowany przez prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenkę za jego uwagi o łamaniu praw człowieka na Białorusi i za apel do OBWE, w którym sugerował, by Organizacja monitorowała przemiany w tym kraju.

28.11. - Prezydent zawetował przygotowaną przez wicepremiera ministra finansów Leszka Balcerowicza ustawę o podatku PIT pozostawiającą w 2000 r. 19 proc. a dwie pozostałe obniżającą z 30 i 40 proc. do 29 i 36 proc. Ustawa zakładała obniżanie PIT aż do 2002 r. gdy obowiązywać miały tylko dwie stawki 18 i 28 proc.

Podpisana natomiast została ustawa o VAT oraz ustawa o CIT obniżająca w 2000 r. podatek dochodowy dla firm z 34 do 30 proc. i zakładająca stopniową obniżkę tego podatku docelowo do 22 proc. w 2004 r.

Kwaśniewski uznał, że podczas prac parlamentarnych nad zakwestionowaną ustawą o PIT zostały naruszone zasady demokratyczne. Przedstawiciele koalicji AWS-UW podkreślali, że ustawy podatkowe tworzyły jedną całość, a decyzja prezydenta dotycząca tych ustaw była "koniunkturalna i polityczna". Decyzję Kwaśniewskiego poparły m.in. SLD i PSL. Balcerowicz rozważał odejście z rządu, ale ostatecznie w nim pozostał.

grudzień

3.12. - Sejm przyjął weto prezydenta do ustawy o PIT.

30.12. - Prezydent złożył wizytę na Bałkanach, m.in. odwiedził polskich żołnierzy stacjonujących w Kosowie w ramach międzynarodowych sił KFOR.

Rok 2001

Styczeń

13.1. - Warszawska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie domniemanego zagarnięcia na początku lat 90. przez szefów SdRP 7,5 mln dolarów należących do b. PZPR wobec niestwierdzenia przestępstwa.

Śledztwo wszczęto w marcu 1998 r. na polecenie prokuratora generalnego Hanny Suchockiej. Stało się to po publikacji tygodnika "Wprost", który podał, że na początku 1990 r. Aleksander Kwaśniewski (ówczesny przewodniczący SdRP), Leszek Miller (sekretarz generalny) i Wiesław Huszcza (skarbnik) ukryli i rozdysponowali 7,5 mln dolarów z funduszów b. PZPR.

17.1. - Spotkanie Aleksandra Kwaśniewskiego z prezydentem Ukrainy Leonidem Kuczmą w Krakowie. Kwaśniewski stwierdził, że wprowadzenie wiz dla obywateli Ukrainy, czego domagała się od Polski UE, byłoby "najgorszą rzeczą, jaką w wieku XXI można zrobić".

24.1. - Sekretarz generalny NATO George Robertson powiedział po spotkaniu w Warszawie z Aleksandrem Kwaśniewskim, że ma wrażenie, iż wszystkie grupy społeczne w Polsce popierają więzi euroatlantyckie i udział Polski w NATO.

29.1. - W nocy z 28 na 29 stycznia Walne Zgromadzenie BIG Banku Gdańskiego odwołało poprzednią radę nadzorczą i powołało nową - związaną z Deutsche Bankiem. Rada powołała nowy zarząd. Taki wynik głosowania był możliwy dzięki postawie dwóch członków zarządu PZU SA (w tym prezesa Władysława Jamrożego), którzy wstrzymali się od głosu. Rada nadzorcza PZU SA zawiesiła potem obu członków zarządu. Ich postępowanie, jako niezgodne z interesem skarbu państwa, negatywnie ocenił minister skarbu Emil Wąsacz.

BIG Bank - który przejął prywatyzowany Bank Gdański - powstał w czerwcu 1989 roku. Ogromną większość udziałów w nim wykupiły wtedy państwowe przedsiębiorstwa, a także fundacje i spółki, związane z PZPR i SdRP lub też ze znanymi politykami z tych partii - m.in. Mieczysławem Rakowskim, Aleksandrem Kwaśniewskim, Mieczysławem Wilczkiem, Markiem Siwcem, Leszkiem Millerem, Jerzym Szmajdzińskim. Jednym z pierwszych nabywców akcji BIG był Jerzy Urban. W BIG-u część swoich pieniędzy ulokował Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego.

Luty 1.2. - Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Południe skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko liderowi Samoobrony Andrzejowi Lepperowi oskarżonemu o znieważenie Kwaśniewskiego. Lepper powiedział o prezydencie, że jest "największym nierobem w Polsce".

18.2. - Prezydent wziął udział w Zagrzebiu w zaprzysiężeniu drugiego w historii prezydenta Chorwacji prozachodniego centrysty Stipe Mesicia. Na uroczystość przyjechało wielu przedstawicieli Zachodu, by okazać poparcie dla nowych, zapowiadających reformy władz tego kraju.

25.2 - "Gazeta Wyborcza" opublikowała wywiad z szefem Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu Jackiem Dębskim, który poinformował, że członkowie AWS żądali od niego dokumentów, kompromitujących prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Marzec 6.3 - Kwaśniewski podczas rozmowy telefonicznej z p.o. prezydenta Rosji Władimirem Putinem podziękował za wysiłki władz rosyjskich, które doprowadziły do uwolnienia dwóch Polek - prof. Zofii Fiszer- Malanowskiej i Ewy Marchwińskiej-Wyrwy, uprowadzonych w sierpniu 1999 r. w Dagestanie, które 4 marca powróciły do kraju.

8.3. - "Gazeta Polska" napisała, że Komitet do spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej w okresie, gdy kierował nim Aleksander Kwaśniewski, umorzył pożyczki, udzielone związanym z PZPR organizacjom młodzieżowym.

Według gazety, Kwaśniewski zdecydował o umorzeniu pożyczek m.in. dla ZSMP, ZSP, ZHP i ZMW 23 lutego 1990 - na cztery miesiące przed odejściem z funkcji szefa Komitetu. Zdaniem dziennika, dzięki tej decyzji Skarb Państwa podarował tym organizacjom 352,5 mln zł plus odsetki - 5,810 mln zł.

Powołując się na raport NIK z pierwszej połowy 1990 r. "GP" napisała, że części tych dotacji Komitet udzielił organizacjom wbrew przepisom.

12.3. - W 1000. rocznicę Zjazdu Gnieźnieńskiego prezydenci Litwy, Niemiec, Polski, Słowacji, Węgier oraz Czech i Ukrainy zaapelowali w Gnieźnie o budowę wolnej, bezpiecznej, stabilnej i dostatniej, zjednoczonej Europy.

27.3. - Depeszę gratulacyjna prezydenta do Władimira Putina z okazji wybrania go na urząd prezydenta Federacji Rosyjskiej.

27.3. - Prezydent zawetował nowelizację Kodeksu karnego, całkowicie zakazującą rozpowszechnianie pornografii oraz zaostrzającą kary dla gwałcicieli.

29.3. - Kwaśniewski podpisał tzw. ustawę kominową, ograniczającą wynagrodzenia zatrudnionym w spółkach Skarbu Państwa i w samorządach.

30.3. - Grupa posłów AWS złożyła u marszałka Sejmu wniosek o powołanie Komisji Śledczej do sprawdzenia zarzutów stawianych prezydentowi przez "Gazetę Polską". Wnioskodawcy wskazali na teksty "GP", w których stawiano Kwaśniewskiemu uwiarygodnione - ich zdaniem - zarzuty działania na szkodę skarbu państwa oraz naruszenia prawa przy dysponowaniu środkami, będącymi w gestii Komitetu ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej w latach 1988-90.

Kwiecień 8.4. - Prezydent wraz z małżonką spotkał się w Watykanie z papieżem Janem Pawłem II.

12.4. - W przeddzień uroczystości 60. rocznicy zbrodni katyńskiej prezydent Rosji Władimir Putin poinformował prezydenta Kwaśniewskiego o odkrywaniu nowych miejsc pochówku ofiar zbrodni katyńskiej.

13.4. - Podczas obchodów 60. rocznicy zbrodni katyńskiej przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie Aleksander Kwaśniewski przeprosił za tych, którzy "fałszowali i przemilczali" prawdę o Katyniu. Oddał hołd tym, którzy o nią walczyli.

21.4. - Prezydent podpisał nowelizację ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych przewidującą, że 7 proc. akcji spółek Skarbu Państwa będzie przekazane na powszechne uwłaszczenie, a co najmniej 10 proc. wpływów z prywatyzacji zasili reformę ubezpieczeń społecznych.

Maj

11.5. - W związku z przyjęciem przez Sejm weta prezydenta do ustawy wprowadzającej całkowity zakaz rozpowszechniania pornografii, Kwaśniewski, wniósł do laski marszałkowskiej projekt ustawy, której celem jest wzmocnienie ochrony ofiar przestępstw seksualnych.

15.5.-17.5 - Prezydent podczas oficjalnej wizyty we Francji powiedział, że oczekuje poparcia od francuskiego rządu dla polskich aspiracji członkostwa w Unii Europejskiej w 2003 roku. W Paryżu Kwaśniewski spotkał się m.in. z prezydentem Jacquesem Chirakiem i premierem Lionelem Jospinem. Chirac powiedział, że realne jest rozszerzenie UE, m.in. o Polskę, w 2003 r.

15.5. - Kwaśniewski podpisał nowelizację prezydenckiej ordynacji wyborczej. Przewidywała ona m.in., że komitet wyborczy kandydata na prezydenta mógł przeznaczyć na kampanię w 2000 r. maksymalnie 12 mln zł. Najwyżej 10 proc. wydatków na kampanię mogło pochodzić ze sprzedaży "cegiełek".

16.5. - Prezydent przesłał Ojcu Świętemu życzenia z okazji 80. rocznicy urodzin przypadającej 18 maja.

22.5. - Warszawski Sąd Okręgowy orzekł, że dziennik "Życie" ma przeprosić Kwaśniewskiego za nieprawdziwe informacje zawarte w artykule z sierpnia 1997 r. "Wakacje z agentem". Sąd odrzucił żądania finansowe prezydenta. Tak zakończył się precedensowy proces cywilny, wytoczony przez prezydenta dziennikowi "Życie" za sugestię jego wspólnych wakacji z rosyjskim szpiegiem Władymirem Ałganowem.

23.5. - Ministrowie UW zagrozili, że wystąpią z rządu w związku z nadużyciem władzy państwowej w interesie AWS, jakiego ich zdaniem dopuściła się grupa posłów AWS, wprowadzając zarząd komisaryczny w warszawskiej gminie Centrum. Prezydent na spotkaniu z premierem Jerzym Buzkiem mówił, że byłoby źle, gdyby kryzys w koalicji trwał zbyt długo.

26.5. - Prezydent oświadczył na szczycie gospodarczym Polska- Ukraina w Rzeszowie, że granica polsko-ukraińska, w momencie przystąpienia Polski do UE, nie może stać się nową kurtyną, oddzielającą Ukrainę od krajów wspólnoty.

29.5-31.5. - Prezydent podczas trzydniowej wizyty w Izraelu i Autonomii Palestyńskiej rozmawiał m.in. o zwiększeniu polskiego kontyngentu wojskowego w siłach pokojowych w Libanie, dwustronnej wymianie handlowej i inwestycjach izraelskich w Polsce. Podczas spotkania ze studentami uniwersytetu w Tel Awiwie prezydent przeprosił za wydarzenia marca 1968 roku.

31.5. - Warszawska Prokuratura Apelacyjna odrzuciła zażalenie Andrzeja Hermana, b. likwidatora majątku PZPR na umorzenie śledztwa ws. domniemanego zagarnięcia na początku lat 90. przez szefów SdRP 7,5 mln dolarów należących do b. PZPR.

Czerwiec 8.6. - Prezydent przyjął dymisje trzech ministrów UW: Leszka Balcerowicza ze stanowiska wicepremiera i ministra finansów, Hanny Suchockiej ze stanowiska ministra sprawiedliwości, Tadeusza Syryjczyk ze stanowiska ministra transportu i gospodarki morskiej.

11.6. - Podczas Krajowej Konwencji SLD Aleksander Kwaśniewski zadeklarował chęć ubiegania się ponownie o urząd prezydenta i uzyskał poparcie Sojuszu.

12.6. - Kwaśniewski powołał nowych ministrów w rządzie Jerzego Buzka: Janusza Steinhoffa na wiceprezesa Rady Ministrów, Jarosława Bauca na ministra finansów, Lecha Kaczyńskiego na ministra sprawiedliwości i Jerzego Widzyka na ministra transportu i gospodarki morskiej.

12.6. - Prezydent zaproponował trzypunktowy "Pakt na rzecz UE", który przewidywał powołanie nadzwyczajnych komisji w Sejmie i Senacie do spraw integracji europejskiej, rozszerzenie zespołów negocjacyjnych o przedstawicieli partii opozycyjnych i zapewnienie najlepszym polskim negocjatorom "ochrony przed zawirowaniami politycznymi".

13.6. - Prezydent odwołał Ryszarda Kalisza ze stanowiska sekretarza stanu, p.o. szefa swojej Kancelarii, oraz powołał na to stanowisko Jolantę Szymanek-Deresz. Kalisz został szefem sztabu wyborczego Kwaśniewskiego.

13.6. - Warszawska Prokuratura Okręgowa umorzyła - z powodu niewykrycia sprawcy - prowadzone od kwietnia śledztwo w sprawie domniemanego szantażu wobec byłego szefa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki Jacka Dębskiego.

16.6. - Marszałek Sejmu Maciej Płażyński zarządził wybory prezydenckie na 8 października.

27.6. - Prezydent przyjął sekretarz stanu USA Madeleine Albright. Podczas spotkania podkreślono, że Polska z powodzeniem wnosi swój wkład do NATO, a udział polskich sił w operacjach pokojowych oceniany jest bardzo wysoko.

27.6. - Prezydent przyjął w Pałacu Prezydenckim sekretarza generalnego Narodów Zjednoczonych Kofi Annana, którego odznaczył Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP.

30.6. - Na wniosek premiera Jerzego Buzka prezydent odwołał Bronisława Geremka ze stanowiska ministra spraw zagranicznych oraz powołał na to stanowisko Władysława Bartoszewskiego.

Lipiec

6.7. - Papież Jan Paweł II odprawił na Placu Św. Piotra w Watykanie mszę św. z okazji Wielkiego Jubileuszu 2000 roku dla Narodowej Pielgrzymki Polaków. Wśród 30 tys. pielgrzymów było 50 biskupów, a także prezydent Aleksander Kwaśniewski, premier Jerzy Buzek, marszałkowie Sejmu i Senatu Maciej Płażyński i Alicja Grześkowiak oraz lider AWS Marian Krzaklewski.

10.7. - Kwaśniewski złożył wizytę w Moskwie, gdzie spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i uczestniczył w polsko- rosyjskim forum gospodarczym. Kwaśniewski zaprosił Putina do złożenia wizyty w Polsce.

20.7. - Prezydent powołał nowego ministra edukacji narodowej Edmunda Wittbrodta. Wcześniej odwołał ze stanowiska jego poprzednika - Mirosława Handkego. Handke podał się do dymisji po tym, jak jego resort źle wyliczył kwotę, która powinna zostać przekazana samorządom na podwyżki dla nauczycieli.

24.7. - Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że Aleksander Kwaśniewski ma przeprosić spadkobierców Jana Izydora Sztaudyngera za wykorzystanie bez ich zgody jego fraszki w prezydenckiej kampanii wyborczej w 1995 r.

25.7. - Sejm odrzucił wniosek posłów AWS o powołanie komisji śledczej dla zbadania nieprawidłowości w Komitecie ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej, gdy kierował nim Aleksander Kwaśniewski.

27.7. - Ubiegający się o reelekcję Kwaśniewski stawił się w Sądzie Lustracyjnym na swój proces. To pierwszy w Polsce przypadek, by urzędujący prezydent stanął przed sądem. Proces przerwano do 9 sierpnia.

Sierpień 4.8. - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzającą od 4 września 3-proc. stawkę VAT w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie na nieprzetworzone i niskoprzetworzone produkty rolne.

10.8. - Sąd Lustracyjny uznał, że Kwaśniewski złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne. Prezydent napisał w nim, że nie był agentem. Wyrok oznaczał, że Kwaśniewski mógł startować w wyborach. Drogę do tego zamyka jedynie prawomocny wyrok stwierdzający "kłamstwo lustracyjne".

14.8. - PKW zakończyła przyjmowanie zgłoszeń komitetów wyborczych w wyborach prezydenckich. Tego dnia dokumenty złożyły jeszcze komitety: Zbigniewa Wesołowskiego ze Szczecina i Adama Jagły z Poznania. PKW zarejestrowała 20 komitetów wyborczych.

16.8. - Prezydent odwołał ze stanowiska ministra skarbu Emila Wąsacza i powołał na to stanowisko Andrzeja Chronowskiego.

21.8. - Kwaśniewski przesłał prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi depeszę kondolencyjną w związku z zatonięciem w Morzu Barentsa okrętu podwodnego "Kursk" i tragiczną śmiercią jego załogi.

Wrzesień

4.9. - Sejmowa komisja służb specjalnych zwróciła się do premiera i do Kancelarii Prezydenta o udostępnienie korespondencji dotyczącej działań UOP w związku z wykonaniem ustawy o lustracji kandydatów na urząd prezydenta. Kwaśniewski i premier Jerzy Buzek uzgodnili, że przekażą ja komisji.

Pod koniec lipca komisja uznała, że UOP nie naruszył prawa w związku z lustracją Kwaśniewskiego, ale dopuścił się uchybień.

6.9. - Koordynator służb specjalnych Janusz Pałubicki stwierdził, że UPP nie złamał prawa przy lustracji Aleksandra Kwaśniewskiego. Pałubicki przedstawił wyniki kontroli działań UOP, zarządzonej przez premiera Jerzego Buzka. O wyjaśnienie działań UOP zwracał się do premiera sam Kwaśniewski.

Obóz Kwaśniewskiego zarzucił UOP m.in.: że przez półtora roku nie przesyłał materiałów na jego temat Rzecznikowi Interesu Publicznego, że w materiałach przesłanych sądowi zawarł oceny, do których nie był uprawniony (chodzi o stwierdzenie, że Kwaśniewski był zarejestrowany jako tajny współpracownik SB), że przesłał sądowi materiały nie wiążące się z lustracją oraz że dodatkowe materiały wysyłał do sądu "w ostatniej chwili".

11.9. - Prezydent zawetował ustawę o powszechnym uwłaszczeniu obywateli.

23.9. - Szef BBN Marek Siwiec podał do dymisji. Powiedział, że zrobił to, bo nie mógł pozwolić na skłócenie prezydenta z katolikami i nie chciał być przeszkodą w dobrych relacjach Aleksandra Kwaśniewskiego z Janem Pawłem II.

Do zepsucia dobrych stosunków prezydenta z katolikami i papieżem dążył - zdaniem Siwca - sztab Krzaklewskiego, pokazując w filmie wyborczym jak Siwiec po przylocie do Kalisza w 1997 roku "błogosławi" zebranych znakiem krzyża i - zachęcony przez Aleksandra Kwaśniewskiego - całuje ziemię.

26.9. - Władze Zakopanego zaapelowały do parlamentarzystów postawienia Aleksandra Kwaśniewskiego przed Trybunałem Stanu w związku z ujawnieniem kontrowersyjnego filmu.

październik

8.10. - Aleksander Kwaśniewski wygrał wybory prezydenckie w I turze, uzyskując 53,90 proc. głosów. Drugie miejsce zajął Andrzej Olechowski z wynikiem 17,30 proc. głosów, trzeci był Marian Krzaklewski, na którego głosowało 15,57 proc. Polaków.

11.10. - Sąd Rejonowy w Warszawie podtrzymał decyzję Prokuratury Okręgowej o umorzeniu śledztwa w sprawie domniemanego zagarnięcia przez liderów SdRP równowartości 7,5 mln dolarów należących do byłej PZPR.

13.10. - Sejm przyjął weto prezydenta do ustawy o powszechnym uwłaszczeniu obywateli, kończąc kilkuletnie prace legislacyjne nad tą ustawą.

16.10. - Prezydent przesłał papieżowi Janowi Pawłowi II, z okazji 22. rocznicy pontyfikatu, najlepsze życzenia zdrowia oraz sił duchowych w pełnieniu szlachetnej misji dla dobra świata i ludzkości.

Listopad

6.11. - Sąd Najwyższy uznał, że wybory prezydenckie są ważne.

15.11. - Prezydent spotkał się z premierem Republiki Czeskiej Miloszem Zemanem. Obaj rozmówcy wyrazili gotowość wspierania wspólnych wysiłków w dążeniu do integracji Polski i Republiki Czeskiej z Unią Europejską.

23.11. - Prezydent spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Igorem Iwanowem. Kwaśniewski ponowił zaproszenie dla prezydenta Rosji Władimira Putina do złożenia wizyty w Polsce i wyraził nadzieję, że dojdzie do niej w niedługim czasie. Podziękował za współdziałanie i pomoc strony rosyjskiej w otwarciu cmentarzy w Katyniu i Miednoje. Iwanow przekazał przesłanie od Putina, mówiące, że Rosja, kierownictwo kraju, prezydent są zainteresowani rozwojem stabilnych, dobrosąsiedzkich stosunków z Polską.

27.11. - Prezydent zabiegał w Brukseli w rozmowach z szefami rządu belgijskiego i w Komisji Europejskiej o jak najszybsze przyjęcie Polski do UE.

29.11. - W związku z zamiarem rezygnacji ze stanowiska prezesa Narodowego Banku Polskiego, zgłoszonym przez Hannę Gronkiewicz- Waltz, prezydent rozpoczął konsultacje polityczne dotyczące obsady tego stanowiska. Prezydent przedstawił pięć kandydatur na to stanowisko: Leszka Balcerowicza, Marka Belkę, Dariusza Filara, Andrzeja Sławińskiego i Jerzego Stopyrę.

Grudzień

5.12. - Prezydent spotkał się z premierem Litwy Rolandasem Paksasem. Kwaśniewski podkreślił wolę aktywnego poparcia ze strony polskiej dla aspiracji litewskich w dochodzeniu do struktur euro- atlantyckich.

6.12. - Kwaśniewski spotkał się w Warszawie z kanclerzem federalnym Niemiec Gerhardem Schroederem z okazji 30. rocznicy podpisania Układu o Normalizacji stosunków polsko-niemieckich.

7.12. - Prezydent Kwaśniewski zgłosił do Sejmu wniosek o powołanie Leszka Balcerowicza (UW) na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego.

8.12. - Prezydent podpisał ustawę o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

22.12. - Sejm wybrał Leszka Balcerowicza na prezesa NBP.

23.12. - Kwaśniewski złożył przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę na wierność konstytucji i ponownie objął najwyższy urząd w państwie.

27.12. - Prezydent ułaskawił Mariana Zagórnego, lidera NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych, na którym ciążyły dwa wyroki za wysypywanie zboża. Zagórny miał wrócić jednak do więzienia, jeśli w ciągu 5 lat zostałby znów skazany.

28.12. - Prezydent wręczył nominacje ministrom w swojej Kancelarii. Jolanta Szymanek-Deresz pozostała szefową Kancelarii Prezydenta a Marek Siwiec szefem BBN i sekretarzem Rady BN.

Rok 2001

styczeń

9.1 - Prezydent odwiedził polskich żołnierzy w Kosowie.

17.1 - Komisji Etyki Poselskiej uznała, że wypowiedź Stefana Niesiołowskiego (AWS), który nazwał Kwaśniewskiego "pornoprezydentem", a ministra jego Kancelarii "pornoministrem", przekroczyła granice polemiki politycznej.

luty

14.2 - Szefowa Kancelarii Prezydenta Jolanta Szymanek - Deresz zaprezentowała projekt zmian w kodeksie karnym proponowany przez Kwaśniewskiego. Projekt zakłada m.in. zaostrzenie kar za gwałty.

15.2 - Kwaśniewski przyjął w Pałacu Prezydenckim prymasa Polski kardynała Józefa Glempa.

15.2 - Prezydent przyjął przewodniczącego NSZZ "S" Mariana Krzaklewskiego, który przedstawił zamierzenia związku dotyczące dotkliwych społecznie problemów związanych z sytuacją gospodarczą.

26.2 - Podpisanie Traktatu Nicejskiego podczas szczytu Rady Europejskiej w Nicei. Traktat miał przygotować organy Wspólnot Europejskich do poszerzenia UE o nowe kraje członkowskie. Traktat wszedł w życie 1 lutego 2003 roku.

27.2 - Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał nakaz przeprosin Aleksandra Kwaśniewskiego przez "Życie" za artykuł sugerujący jego wspólne wakacje z rosyjskim szpiegiem.

marzec

22.3. - Prezydent zawetował ustawę reprywatyzacyjną. Zgodnie z nią, o zwrot majątku mogłyby ubiegać się osoby, którym odebrano go w wyniku dekretów nacjonalizacyjnych w latach 1944-62 lub ich spadkobiercy. Ustawa obejmuje także przesiedleńców z terenów wschodnich II Rzeczpospolitej, które Polska utraciła po II wojnie światowej na rzecz ZSRR. Prezydent zarzucił m.in. niekonstytucyjność zapisu, że do zwrotu nieruchomości mają prawo tylko obecni obywatele polscy. W maju Sejm przyjął weto.

kwiecień

18.4. - Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie znieważenia głowy obcego państwa oraz obrazy uczuć religijnych w trakcie wizyty w 1997 r. w Kaliszu prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

W klipie przedwyborczym Mariana Krzaklewskiego, we wrześniu 1997 r. pokazano, jak na lądowisku w Ostrzeszowie szef BBN Marek Siwiec po wyjściu z helikoptera ucałował ziemię. Ten gest wiele osób odebrało jako naśmiewanie się z papieża Jana Pawła II, do prokuratury wpłynęło kilkadziesiąt wniosków o ukaranie Kwaśniewskiego i Siwca.

Z filmu wynikało, że ministra namówił do tego prezydent, pytając: "Czy minister Siwiec ucałował już ziemię kaliską?". Prokuratura uznała, że zachowanie Siwca nie oznaczało zamiaru znieważenia papieża bądź obrazy uczuć religijnych.

maj

2.5. - Sąd skazał szefa Samoobrony Andrzeja Leppera na karę roku i czterech miesięcy więzienia za znieważenie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i dwóch byłych wicepremierów.

Lepper odpowiadał za wypowiedzi na konferencji prasowej w Gdańsku w sierpniu 1999 r. O prezydencie Kwaśniewskim powiedział wtedy, że jest "największym nierobem w Polsce".

B. wicepremiera i ministra finansów Leszka Balcerowicza nazwał "idiotą ekonomicznym" i "bandytą ekonomicznym", a ówczesnego wicepremiera i szefa MSWiA Janusza Tomaszewskiego - w kontekście interwencji policji w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, gdzie funkcjonariusze strzelali do protestujących rolników gumowymi kulami - "bandytą".

8.5. - PKW odrzuciła sprawozdania finansowe komitetu wyborczego Aleksandra Kwaśniewskiego, uznając, że naruszył przepisy ordynacji, które zakazują przyjmowania pieniędzy od firm z udziałem kapitału zagranicznego, a także przepis mówiący, że wpłaty od firm muszą pochodzić z zysku. Ryszard Kalisz, pełnomocnik komitetu mówił, że komitet nie miał możliwości sprawdzenia tych osób prawnych, które wpłacały na jego konto.

9.5. - Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji prezydenckiej ordynacji wyborczej przygotowany przez Aleksandra Kwaśniewskiego. Projekt został przygotowany po tym, jak PKW odrzuciła finansowe sprawozdanie wyborcze Komitetu Kwaśniewskiego.

Zmiany w ordynacji dotyczą sposobu finansowania kampanii wyborczej. Prezydent zaproponował, by na konto komitetów mogły wpłacać jedynie osoby fizyczne, a nie - jak to jest obecnie - również osoby prawne. Zniesiony zostałyby limit wpłat od osób fizycznych. Obecnie jedna osoba może wpłacić maksymalnie 10,5 tys. zł.

21.5. - Prezydent zawetował nowelę ustawy o ochronie zwierząt, która wprowadziłaby możliwość prowadzenia testów i doświadczeń na bezdomnych zwierzętach. W czerwcu weto przyjął Sejm.

czerwiec

15.6. Pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a W. Busha w Polsce. Bush zapowiedział członkostwo w NATO wszystkich demokracji europejskich, które gotowe są ponieść wymaganą odpowiedzialność. Zaznaczył również, że Europa musi być otwarta na Ukrainę, która - jak mówił - zmaga się z problemami transformacji. Mówił też, że Polska może liczyć na Amerykę.

lipiec

10.7. - Prezydent podczas uroczystości 60. rocznicy pogromu Żydów w Jedwabnem przeprosił za mord dokonany na Żydach. "Przepraszam w imieniu swoim i tych Polaków, których sumienie jest poruszone tamtą zbrodnią. W imieniu tych, którzy uważają, że nie można być dumnym z wielkości polskiej historii, nie odczuwając jednocześnie bólu i wstydu z powodu zła, które Polacy wyrządzili innym" - powiedział prezydent w czasie uroczystości żałobnych w Jedwabnem.

wrzesień

11.9. - Ataki terrorystyczne na Stany Zjednoczone.

19.9. - W Belwederze, z udziałem prezydenta, zebrała się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Po decyzji NATO dopuszczającej reakcję na ten atak, Polska - według Marka Siwca - faktycznie jest w stanie wojny.

23.9. - Wybory parlamentarne. W nowym Sejmie znalazło się sześć ugrupowań: SLD-UP, PO, Samoobrona, PSL, PiS i LPR. SLD-UP otrzymała 41,04 proc., PO - 12,68 proc., Samoobrona - 10,2 proc., PiS - 9,5 proc., PSL - 8,98 proc., a LPR - 7,87 proc. głosów. Koalicja SLD-UP uzyskała 216 mandatów poselskich, PO - 65, Samoobrona - 53, PiS - 44, PSL - 42, LPR - 38, Mniejszość Niemiecka - 2. Frekwencja wyborcza wyniosła 46,29 proc.

październik

4.10. - Prezydent desygnował szefa SLD Leszka Millera na nowego premiera.

7.10. - Stany Zjednoczony zaatakowały Afganistan. Prezydent oświadczył wówczas, że Polska zdecydowanie i z przekonaniem stoi u boku Amerykanów w ich walce z terroryzmem.

9.10. Liderzy SLD, UP i PSL podpisali porozumienie programowe, na podstawie którego powstał nowy rząd.

12.10. - Prezydent odmówił podpisania noweli Kodeksu Pracy, która zawierała kontrowersyjny zakaz handlu w niedziele i święta w dużych placówkach handlowo-usługowych. Prezydent uzasadniał weto trudną sytuacją budżetową państwa oraz rosnącym bezrobociem.

19.10. - Pierwsze posiedzenie Sejmu IV kadencji. Marszałkiem Sejmu został Marek Borowski z SLD. Premier Jerzy Buzek złożył w Sejmie dymisję swojego rządu. Prezydent powołał Leszka Millera na stanowisko premiera.

20.10. - Pierwsze posiedzenie Senatu V kadencji. Marszałkiem został Longin Pastusiak z SLD. Pierwsze posiedzenie rządu Leszka Millera.

26.10. - Sejm udzielił wotum zaufania gabinetowi Leszka Millera.

listopad

6.11. - Prezydent zorganizował Konferencję ws. Zwalczania Terroru. Szefowie 16 państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo- Wschodniej w przyjętej w Warszawie deklaracji potępili "skrytobójczy i odrażający" atak na USA oraz zobowiązali się do zwalczania terroryzmu. Uczestnicy Konferencji, za pośrednictwem telemostu, rozmawiali z prezydentem USA Georgem Bushem.

22.11. - Prezydent zdecydował, że Polska wyśle żołnierzy do Afganistanu.

grudzień

13.12. - "Nikt rozsądny nie ma dzisiaj wątpliwości: stan wojenny był złem. Przyznają to także ci, którzy zdecydowali o jego wprowadzeniu" - deklaruje Aleksander Kwaśniewski w 20 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Instytucie Pamięci Narodowej.

Według prezydenta, stan wojenny był złem, ponieważ "był wymierzony w odradzającą się wolność", a jego skutkiem było "stłumienie rozbudzonej nadziei na godne życie, na prawa obywatelskie, na demokrację". Rok 2002

Styczeń

16.1. - Władimir Putin rozpoczął oficjalną wizytę w Polsce. Była to pierwsza wizyta prezydenta Rosji w Polsce od ponad ośmiu lat. Na początku wizyty Putin przekazał prezydentowi Kwaśniewskiemu dokumenty dotyczące gen. Władysława Sikorskiego, premiera rządu polskiego, później naczelnego wodza i premiera rządu na wychodźstwie.

30.1. - Sąd Apelacyjny w Gdańsku skazał przewodniczącego Samoobrony Andrzeja Leppera na 20 tys. zł grzywny za znieważenie m.in. prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Luty

1.2. - Prezydent przebywał na Światowym Forum Gospodarczym, które po raz pierwszy zamiast w szwajcarskim Davos odbyło się w Nowym Jorku. Przywódcy polityki i biznesu debatowali o walce z terroryzmem i recesją.

28.2. - Jan Paweł II przyjął zaproszenie do odwiedzenia w sierpniu Polski. Zaproszenie przekazał mu Aleksander Kwaśniewski podczas audiencji w Watykanie.

kwiecień

6.4. - Prezydent podpisał ustawę o ustroju miasta stołecznego Warszawy, zgodnie z którą Warszawa jest jedną gminą na prawach powiatu, podzieloną na 17 dzielnic; 11 ówczesnych gmin uległo likwidacji.

7.4. - Początek 9-dniowej wizyty prezydenta w Ameryce Południowej. W ciągu kilkunastu dni prezydent odwiedził Peru, Kolumbię, Chile i Brazylię. We wszystkich krajach apelował o zacieśnianie dwustronnej współpracy oraz o ożywienie kontaktów gospodarczych i wymiany handlowej.

27.4.- Kwaśniewski po spotkaniu z Leonidem Kuczmą poinformował, że 21 maja prezydenci Ukrainy i Polski mają otworzyć we Lwowie Cmentarz Orląt. Cmentarz został otwarty dopiero w czerwcu 2005 roku.

maj

16.5. - Radni Lwowa nie ustąpili w sprawie Cmentarza Orląt - nie zgodzili się na powrót pomników francuskich i amerykańskich żołnierzy biorących udział w wojnie polsko-radzieckiej, a także na proponowany przez stronę polską napis na płycie głównej grobu, gdzie pochowano pięciu nieznanych polskich żołnierzy. Ich decyzja stawiała pod znakiem zapytania uroczyste otwarcie nekropolii, planowane wówczas na 21 maja.

17.5. - Prezydent oświadczył, że 21 maja nie pojedzie do Lwowa, bo nie ma warunków dla uroczystego otwarcia Cmentarza Orląt.

czerwiec

4.6. - Aleksander Kwaśniewski był gościem mistrzostw świata w piłce nożnej Korei, gdzie oglądał przegrany przez polską reprezentację mecz z Koreą Płd. Na pokładzie prezydenckiego samolotu była też piosenkarka Edyta Górniak, która przed meczem polskiej drużyny odśpiewała hymn. Kolorowa prasa spekulowała o romansie prezydenta z artystką.

11.6. - Prezydent podpisał ustawę likwidującą Urząd Ochrony Państwa i powołującą w jego miejsce nowe służby specjalne: Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu.

21.6. - Z udziałem prezydentów Polski i Ukrainy zakończył się V Szczyt Gospodarczy Polska - Ukraina. Ważnym wydarzeniem Szczytu była prezentacja projektu drugiej nitki ropociągu Odessa-Brody- Gdańsk.

lipiec

2.7. - Minister Finansów Marek Belka podał się do dymisji.

5.7. - Prezydent, gość honorowy szczytu państw aspirujących do NATO, skupionych w Grupie Wileńskiej - "Ryga 2002: Most do Pragi", zaproponował powołanie nowego forum współpracy regionalnej z udziałem państw Grupy Wyszehradzkiej i Wileńskiej.

6.7. - Kwaśniewski, na wniosek premiera Leszka Millera, powołał trzech nowych ministrów: finansów - Grzegorza Kołodkę, sprawiedliwości - Grzegorza Kurczuka i kultury - Waldemara Dąbrowskiego. Jednocześnie prezydent odwołał dotychczasowych ministrów: finansów - Marka Belkę, sprawiedliwości - Barbarę Piwnik i kultury - Andrzeja Celińskiego.

17.7. - Prezydent rozpoczął czterodniową wizytę w USA. W powitalnym wystąpieniu prezydent George W. Bush podkreślił, że oba kraje budują wspólnie pomyślność; Kwaśniewski nazwał Amerykę największym przyjacielem Polski.

sierpień

16.8. - Początek pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. W Rezydencji Arcybisków Krakowskich papież przyjął prezydenta, premiera i kilku ministrów. W niedzielnej mszy św. celebrowanej przez Jana Pawła II na krakowskich Błoniach uczestniczyli też prezydenci Litwy i Słowacji Valdas Adamkus i Rudolf Schuster.

21.8. - Na 27 października i 10 listopada wyznaczono datę wyborów samorządowych.

wrzesień

5.9. - Prezydent podpisał ustawy o sądownictwie administracyjnym. Reforma sądownictwa administracyjnego wprowadza od 1 stycznia 2004 r. dwuinstancyjność postępowania przed tymi sądami.

23.9. - Sekretarz obrony USA Donald Rumsfeld powiedział po spotkaniu z Aleksandrem Kwaśniewskim, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie podjął jeszcze decyzji w sprawie interwencji w Iraku.

październik

8.10. - Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o referendach ogólnokrajowych regulujący tryb przeprowadzania referendum unijnego, a także referendum dotyczącego spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa oraz zmian w Konstytucji.

9.10. - Komisja Europejska w dorocznym raporcie zarekomendowała Polskę i dziewięć innych krajów do członkostwa UE w 2004 roku. Prezydent mówił wówczas, że wierzy w zakończenie negocjacji na konferencji w Kopenhadze w grudniu tego roku.

14.10. - Prezydent skierował ustawę abolicyjną do TK. Zgodnie z ustawą o abolicji podatkowej i deklaracjach majątkowych, osoby, które ujawnią ukrywany dotychczas dochód, będą musiały zapłacić jednorazowy podatek w wysokości 12 proc. Pod koniec listopada Trybunał orzekł, że przepisy wprowadzające abolicję podatkową są niezgodne z konstytucją. TK orzekł również, że przepisy dotyczące deklaracji majątkowych są niezgodne z konstytucją.

15.10. - Prezydent podpisał nowelizację ustawy lustracyjnej. Istotą noweli jest wyłączenie spod lustracji wywiadu i kontrwywiadu PRL. Nowelizację zaskarżyła do TK opozycja.

15.10. - Z udziałem przedstawicieli ukraińskich władz i opozycji oraz polskich i międzynarodowych polityków odbyła się w Belwederze konferencja "Ukraina w Europie". W konferencji uczestniczyli przedstawiciele ukraińskich władz i opozycji. Nie był obecny prezydent Ukrainy Leonid Kuczma.

16.10. - Leonid Kuczma spotkał się w Warszawie z Aleksandrem Kwaśniewskim oraz szefem unijnej dyplomacji Javierem Solaną, którzy patronowali zakończonej tego dnia warszawskiej konferencji "Ukraina w Europie".

20.10. - Rozpoczęła się pierwsza w historii wizyta prezydenta RP w krajach Azji Środkowej. Kwaśniewski odwiedził Uzbekistan, Afganistan, Tadżykistan i Kirgistan.

24.10. - Prezydent potępił akcję terrorystów w moskiewskim teatrze na Dubrowce.

27.10. - Pierwsza tura wyborów samorządowych. Po raz pierwszy w wyborach bezpośrednich wybierano wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Ogółem wybrano 46 tys. 830 radnych wszystkich szczebli. Największą liczbę mandatów radnych wszystkich szczebli samorządu zdobył komitet SLD-UP. Drugie miejsce w radach gmin i powiatów zajął PSL, a w sejmikach województw - Samoobrona. W Radzie Warszawy najwięcej mandatów zdobył PiS - 34, następnie SLD-UP - 20 i PO - 8. Kłopoty z systemem komputerowym znacznie opóźniły datę ogłoszenia wyborów.

6.11. - Kwaśniewski i premier Miller zapowiedzieli, że wspólnie uzgodnią termin referendum dotyczącego wejścia Polski do Unii Europejskiej.

10.11. - Druga tura wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Frekwencja wyniosła 35,02 proc. Najwięcej - 275 wójtów wybranych łącznie w obu turach wyborów to kandydaci PSL. Natomiast najwięcej burmistrzów i prezydentów miast - łącznie 122 osoby - to kandydaci koalicji SLD-UP. Prawicowi lub centroprawicowi kandydaci wygrali wybory na prezydenta w 11 z 16 miast wojewódzkich. Kandydaci lewicy zajęli 4 stanowiska. W byłych miastach wojewódzkich prawica i centroprawica ma 13 prezydentów, tyle samo ile lewica.

21 - 22.11. - Prezydent wziął udział w szczycie NATO w Pradze, podczas którego do Paktu Północnoatlantyckiego przyjęto siedmiu nowych członków z Europy Środkowo-Wschodniej.

grudzień

13.12. - Polska zakończyła negocjacje z UE podczas szczytu w Kopenhadze. "Finał wieńczy dzieło i ten finał jest szczęśliwy" - tak prezydent Kwaśniewski komentował wówczas osiągnięte porozumienie. Podkreślił, że otwiera się nowy rozdział dla Polski i dla Europy.

Rok 2003

Styczeń

12-13.01 - Dwudniowa wizyta prezydenta w Waszyngtonie. Kwaśniewski rozmawiał z prezydentem Georgem Bushem oraz sekretarzem obrony Donaldem Rumsfeldem, m.in. o wojnie z terroryzmem i kryzysie irackim. Z prezesem koncernu Lockheed Martin, Vance'm D.Coffmanem omawiał kwestię oferty offsetowej na samolot F-16.

17.1. - Prezydent zawetował ustawę o biopaliwach.

Marzec

1.3. - Rozpad koalicji rządowej SLD-PSL. Kryzys w koalicji wywołało głosowanie ludowców za odrzuceniem rządowego projektu tzw. ustawy winietowej.

3.3. - Prezydent, na wniosek premiera Millera, odwołał z funkcji ministra rolnictwa Jarosława Kalinowskiego (PSL), a z funkcji ministra środowiska Stanisława Żelichowskiego (PSL). Zastąpili ich Adam Tański i Czesław Śleziak.

17.3. - Prezydent zgodził się na udział polskiego kontyngentu wojskowego w operacji w Iraku.

20.3 - Zebrała się Rada Gabinetowa, która zajęła się oceną sytuacji międzynarodowej po ataku na Irak.

26.3 - Prezydent został przesłuchany jako świadek przez Prokuraturę Apelacyjną w śledztwie w sprawie Lwa Rywina.

31.3. - Prezydent podpisał ustawę o referendach ogólnokrajowych, na mocy której w czerwcu odbyło się w referendum w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Kwiecień

2.4. - Prezydent powołał na ministra zdrowia - Leszka Sikorskiego, a na ministra skarbu - Piotra Czyżewskiego. Zastąpili oni na tych stanowiskach Marka Balickiego i Sławomira Cytryckiego.

25.4. - Pod hasłem "Tak dla Polski" prezydent rozpoczął ogólnopolską kampanię przed referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Maj

18.5. - Prezydent wraz z małżonką uczestniczyli w Rzymie w uroczystościach 25. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II.

30.5. - Prezydent z małżonką uczestniczyli w obchodach 300-lecia Sankt Petersburga.

Czerwiec

7-8.6. - Referendum w sprawie przystąpienia Polski do UE. Za wejściem Polski do UE opowiedziało się 77,45 proc. głosujących w referendum; przeciw - 22,55 proc.; frekwencja wyniosła 58,85 proc.

Lipiec

1.7. - Sejmowa komisja śledcza badająca aferę Rywina zadecydowała, że nie wezwie prezydenta na przesłuchanie. Wniosek o przesłuchanie złożyła pod koniec marca Renata Beger z Samoobrony.

2.7. - Prezydent odwołał szefa resortu rolnictwa Adama Tańskiego. Powołał na to stanowisko Wojciecha Olejniczaka.

11.7. - Prezydent wraz z prezydentem Ukrainy Leonidem Kuczmą wziął udział w obchodach 60. rocznicy tragedii na Wołyniu.

"Potępiamy działania, które doprowadziły do zbrodni i wygnania ukraińskiej i polskiej ludności cywilnej podczas II wojny światowej. Ogromnych strat doznały obydwa narody. Szczególnie tragiczne okazały się losy polskiej społeczności na Wołyniu w latach 1943-1944" - napisano w oświadczeniu wydanym z tej okazji.

23.7. - Prezydent ratyfikował Traktat Akcesyjny dotyczący przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

wrzesień

8.9. - Aleksander Kwaśniewski podpisał "Strategię bezpieczeństwa narodowego RP". Przyjętą w lipcu przez rząd Strategię prezydent zaakceptował po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

12.9. - Sąd Apelacyjny w Warszawie zdecydował, że Leszek Moczulski nie musi przepraszać grupy posłów SLD z 1992 r., w tym prezydenta, za "rozszyfrowanie" wtedy w Sejmie skrótu PZPR jako "płatni zdrajcy, pachołki Rosji".

październik

3.10. - Prezydent ratyfikował protokoły do Traktatu Północnoatlantyckiego po akcesji Bułgarii, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji i Słowenii.

16.10. - Prezydent wziął udział w uroczystej mszy świętej celebrowanej na placu św. Piotra z okazji jubileuszu 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II.

17.10. - Jan Paweł II przyjął Kwaśniewskiego na audiencji prywatnej w Watykanie.

21.10. - Sąd Apelacyjny ponownie zajął się sprawą wytoczoną dziennikowi "Życie" przez prezydenta za sugestię rzekomych kontaktów z oficerem wywiadu ZSRR i Rosji Władimirem Ałganowem. Stało się to po wyroku Sądu Najwyższego, który zwrócił sprawę do II instancji, uwzględniając kasację "Życia" i uchylając niekorzystny dla gazety wyrok z 2001 roku.

25.10. - Prezydent przyznał, że był namawiany, aby zostać sekretarzem generalnym NATO, ale - jak mówił - odpowiedział, że "ma swoje obowiązki".

27.10. - Pożegnalna wizyta sekretarza Generalnego NATO George'a Robertsona w Warszawie. W uznaniu zasług Robertsona prezydent odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP. Robertsona zastąpił szef holenderskiej dyplomacji Jaap de Hoop Scheffer.

29.10. - Prezydenci Polski i Niemiec Aleksander Kwaśniewski i Johannes Rau przyjęli w Gdańsku wspólną deklarację w której wezwali do "szczerego europejskiego dialogu", dotyczącego wysiedleń i wypędzeń ludności w ubiegłym wieku.

listopad

6.11. - Sejmowa komisja śledcza badająca sprawę Rywina jednogłośnie przyjęła w czwartek uchwałę upoważniającą jej szefa Tomasza Nałęcza (UP), aby zwrócił się do Prokuratora Generalnego o odtajnienie zeznań prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

6.11. - Prezydent oświadczył, że nie ma nic więcej do powiedzenia w sprawie Rywina poza tym, co zeznał prokuraturze, a przed komisją śledczą mógłby "jedynie zatańczyć i zaśpiewać". Wypowiedź ta wywołała oburzenie części członków komisji śledczej.

6.11. - Rada Gabinetowa zajęła się oceną stanu przygotowań Polski do członkostwa w UE. Dzień wcześniej Komisja Europejska opublikowała roczny raport w tej sprawie. Komisja wytknęła Polsce zaległości w dziewięciu dziedzinach, głównie w przygotowaniu do odbioru dopłat dla rolników i w dostosowaniu producentów mięsa, mleka i ryb do norm sanitarnych UE.

10.11. - Prezydent wziął udział w uroczystościach pogrzebowych podpułkownika Hieronima Kupczyka - pierwszego poległego w Iraku polskiego żołnierza.

17.11. - Prezydent podpisał ustawę o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych.

20.11. - Kilkugodzinna wizyta Warszawie prezydenta Litwy Rolandasa Paksasa. Z Aleksandrem Kwaśniewskim rozmawiał m.in. o sytuacji wewnętrznej w swoim kraju i "trudnych sprawach" związanych z doniesieniami mediów o aferze politycznej na Litwie. Litwa przeżywała wówczas kryzys polityczny wywołany informacją litewskich służb bezpieczeństwa o możliwych kontaktach najbliższego otoczenia prezydenta, a być może też samego Paksasa, z międzynarodowymi organizacjami przestępczymi.

grudzień

2.12. - Sejmowa komisja śledcza odrzuciła wniosek Renaty Beger o wezwanie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

12-13.12. - Polska delegacja z premierem Leszkiem Millerem na czele w Brukseli na unijnym szczycie twardo stała na stanowisku obrony postanowień Traktatu z Nicei w sprawie systemu głosowania. Różnice w tej sprawie spowodowały, że na szczycie nie zapadły decyzje.

Prezydent mówił wówczas, że niepodjęcie decyzji w sprawie Traktatu Konstytucyjnego UE nie jest klęską poszerzającej się UE. Podkreślał też, że o kształcie konstytucji trzeba nadal dyskutować. Zapowiedział zorganizowanie w najbliższych miesiącach ogólnopolskiej debaty o kształcie konstytucji.

21.12. - Prezydent nie będzie tworzył partii - oświadczył sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Szymczycha.

22.12. - Kwaśniewski poleciał do Iraku i odwiedził polskich żołnierzy stacjonujących w ramach wielonarodowej dywizji w Obozie Babilon. Ze względów bezpieczeństwa termin wizyty był do ostatniej chwili utrzymywany w tajemnicy.

22.12.- Prezydent podpisał ustawę o świadczeniach rodzinnych. Ustawa zniosła fundusz alimentacyjny, z którego korzystało ponad 530 tys. osób, a wprowadziła do zasiłku rodzinnego dodatek alimentacyjny w wysokości 170 zł na jedno dziecko. 2004

styczeń

9.1. - Prezydent odznaczył ambasadora Izraela w Polsce Szewacha Weissa Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP. W styczniu Weiss zakończył misję ambasadora.

21-25.1. - 33. Światowe Forum Gospodarcze w szwajcarskim Davos. Kwaśniewski w rozmowie z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych Dickiem Chenneyem uzyskał obietnicę przygotowania "mapy drogowej" złagodzenia reżimu wizowego Polaków udających się do USA.

27.1. - Wizyta w Waszyngtonie. Prezydent George Bush, zwrócił się do Kongresu o wyasygnowanie w budżecie państwa 66 mln dolarów na remont i modernizację sześciu amerykańskich samolotów transportowych C-130 dla polskiej armii.

luty

16.2. - Prezydent podpisał ordynację wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z ordynacją, Polacy wybrali w czerwcu 54 swoich deputowanych do europarlamentu.

marzec

29.2.-1.3. - Prezydent z wizytą w Izraelu. Zapowiedział współudział Polski w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie. Spotkał się z prezydentem Izraela Mosze Kacawem, premierem Arielem Szaronem oraz liderem opozycji Szimonem Peresem. Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie przyznał mu tytuł doktora honoris causa.

29.3. - Aleksander Kwaśniewski w rozmowach z klubami parlamentarnymi zaproponował kandydaturę Marka Belki na premiera.

kwiecień

6.4. - W Pałacu Prezydenckim uroczystości 15. rocznicy zakończenia obrad Okrągłego Stołu. Nie uczestniczył w nich Lech Wałęsa - jak tłumaczył - ze względu na Kwaśniewskiego, przez którego, jego zdaniem, "zaczęła się klęska Polski".

28-30.4. - Europejski Szczyt Gospodarczy w Warszawie.

maj

1.5. - Polska stała się członkiem UE po dziesięciu latach przygotowań. Główna unijna uroczystość odbyła się w Dublinie - stolicy Irlandii, która przewodniczyła wtedy Unii. Polskę reprezentowali prezydent Aleksander Kwaśniewski i premier Leszek Miller.

Wraz z Polską do Unii przystąpiło dziewięć innych państw europejskich: Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Cypr i Malta dołączyło do piętnastu dotychczasowych członków UE. Polska jest największym z nowych krajów członkowskich UE.

2.5. - Prezydent przyjął dymisję Leszka Millera i jego rządu; desygnował na nowego premiera Marka Belkę.

Miller podał swój rząd do dymisji, po 926. dniach urzędowania. Jesienią 2001 r. rząd ten rozpoczynał prace jako koalicyjny gabinet SLD-UP-PSL. Od marca 2003 r., po rozpadzie koalicji z PSL, funkcjonował jako rząd mniejszościowy.

14.5. - Sejm nie udzielił wotum zaufania rządowi premiera Belki. "Przegranie pierwszego seta w tenisie wcale nie oznacza, że mecz jest przegrany; mamy co najmniej jeszcze dwa sety przed sobą i na końcu powinno być dobrze" - powiedział prezydent po przyjęciu dymisji rządu Belki.

W drugim, tzw. sejmowym, podejściu nie zgłoszono żadnej kandydatury na premiera, i inicjatywa wróciła do prezydenta.

18.5. - Prezydent wraz z małżonką został przyjęty przez papieża Jana Pawła II na prywatnej audiencji w Watykanie. Tego dnia papież obchodził 84. urodziny.

28.5. - Sejm przyjął raport z prac komisji śledczej ds. Rywina autorstwa Zbigniewa Ziobry.

Raport zawierał konkluzję, że prezydent Kwaśniewski, były premier Leszek Miller i były prokurator generalny Grzegorz Kurczuk powinni stanąć przed Trybunałem Stanu za to, że, mimo wiedzy o korupcyjnej propozycji złożonej przez Rywina, nie zawiadomili organów ścigania o przestępstwie.

Prezydent zaprzeczył, jakoby w jakikolwiek sposób był zaangażowany w aferę Rywina.

czerwiec

6.6. - Międzynarodowe obchody 60. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. W uroczystości uczestniczyło 22 szefów państw i rządów 16 krajów, w tym prezydent Aleksander Kwaśniewski.

11.6. - Prezydent ponownie powołał Marka Belkę na urząd premiera.

13.6. - Pierwsze w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego. Wygrała Platforma Obywatelska - uzyskała 24,1 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazła się Liga Polskich Rodzin - 15,92 proc., a na trzecim Prawo i Sprawiedliwość - 12,67 proc. Mandaty w PE uzyskały także: SLD-UP - 9,35 proc., Unia Wolności - 7,33 proc., PSL - 6,34 proc., Socjaldemokracja Polska - 5,33 proc.

W konsekwencji PO zdobyła 15 mandatów w europarlamencie, LPR - 10, PiS - 7, Samoobrona - 6, SLD-UP - 5, UW i PSL - po 4, SdPl - 3. Frekwencja wyniosła 20,87 proc.

24.6. - Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Marka Belki.

sierpień

1.8. - Prezydent Kwaśniewski, premier Marek Belka, kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder, sekretarz stanu USA Colin Powell i wicepremier Wielkiej Brytanii John Prescott wzięli udział w obchodach 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

wrzesień

2.9. - Aleksander Kwaśniewski oraz premier Marek Belka wystosowali list do prezydenta Rosji Władimira Putina oraz do premiera Michaiła Fradkowa z wyrazami solidarności w związku z atakiem terrorystycznym w Biesłanie.

13.9. - Prezydent po rozmowach z przebywającym z wizytą oficjalną w Polsce prezydentem Iraku Ghazi al-Jawerem powiedział, że Polska będzie konsekwentna i do końca wykona misję stabilizacyjną w Iraku.

24.9. - Sejm ostatecznie uznał, że sprawozdaniem z prac komisji śledczej badającej aferę Rywina jest raport autorstwa Zbigniewa Ziobry (PiS). Uznaje on, że prezydent Kwaśniewski, b. premier Miller i b. minister sprawiedliwości Grzegorz Kurczuk powinni stanąć przed Trybunałem Stanu. Wskazuje też wprost "grupę trzymającą władzę".

27.9. - Polska potwierdziła zdecydowane poparcie dla aspiracji Chorwacji, zarówno jeśli chodzi o wejście do UE i do NATO - powiedział prezydent Aleksander Kwaśniewski po spotkaniu z prezydentem Chorwacji Stipe Mesiciem.

29.9. - Prezydent zakończył dwudniową wizytę w Rosji, podczas której spotkał się m.in. z prezydentem Władimirem Putinem. Po spotkaniu Kwaśniewski poinformował, że rosyjska prokuratura wojskowa umorzyła 21 września śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej i trwają starania, aby 96 tomów nieznanych dotąd w Polsce akt z tego śledztwa trafiło do IPN. Dodał, że Putin podziękował społeczeństwu polskiemu i jemu osobiście za wyrazy solidarności po tragedii w Biesłanie w Osetii Północnej za kondolencje i kwiaty przed ambasadą Rosji w Warszawie.

W ocenie opozycji, wizyta prezydenta w Rosji była nieprzygotowana i skończyła się porażką. Reprezentanci formacji popierających rząd przekonywali, że wizyta była potrzebna i odegrała swoją rolę.

październik

13.10. - Media poinformowały o istnieniu notatki sporządzonej w Agencji Wywiadu dotyczącej spotkania biznesmena Jana Kulczyka z oficerem wywiadu ZSRR i Rosji Władimirem Ałganow.

Z notatki wynika, że Kulczyk miał omawiać z Ałganowem kwestię przejęcia Rafinerii Gdańskiej przez rosyjski Łukoil. Według oficera wywiadu, Ałganow chciał się upewnić, że operacja ta będzie możliwa do przeprowadzenia. Kulczyk miał zapewniać, że wszystko jest pod kontrolą. Miał też powoływać się przy tym na swoje wpływy w Pałacu Prezydenckim i poparcie Kwaśniewskiego.

Prezydent oświadczył, że nie dawał żadnych pełnomocnictw Kulczykowi i opowiedział się za ujawnieniem notatki. Kulczyk zaprzeczył też, jakoby podczas rozmowy z Ałganowem powoływał się na swoje wpływy w pałacu prezydenckim.

15.10. - Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Marka Belki. Premier wystąpił do Sejmu o poparcie dla jego gabinetu, wypełniając obietnicę, którą złożył w czerwcu 2004 r. przed poprzednim głosowaniem nad wotum zaufania dla rządu. Belka zobowiązał się wówczas, że jeśli rząd uzyska w czerwcu poparcie posłów, jesienią - po złożeniu w Sejmie projektu budżetu na 2005 r. podda się weryfikacji w parlamencie.

29.10. - W Rzymie podpisano Traktat Konstytucyjny Unii Europejskiej. Po tym, jak Francja i Holandia w ogólnonarodowych referendach odrzuciły eurokonstytucję Rada Europejska zdecydowała o odejściu od wyznaczonego na listopad 2006 terminu ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego UE.

listopad

15.11. - 50. urodziny Aleksandra Kwaśniewskiego. Urodził się 15 listopada 1954 r. w Białogardzie (Zachodniopomorskie).

21.11. - Druga tura wyborów prezydenckich na Ukrainie. Ukraińska Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła zwycięzcą premiera Wiktora Janukowycza. Protesty w Kijowie i innych miastach Ukrainy, Opozycja oskarżyła władze o fałszerstwo wyborcze.

Aleksander Kwaśniewski - obok prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa, szefa parlamentu Rosji Borisa Gryzłowa i unijnego szefa dyplomacji Javiera Solany był jednym z mediatorów w konflikcie.

Wybory powtórzono 26 grudnia, wygrał je kandydat opozycji Wiktor Juszczenko.

2005

styczeń

11.1. - Nie było gry teczkami w związku z przekazywaniem przez UOP dokumentów lustracji Kwaśniewskiego przed wyborami prezydenckimi latem 2000 r. - uznała prokuratura i umorzyła tajne śledztwo przeciwko byłemu szefowi archiwów UOP, Antoniemu Zielińskiemu.

W 2002 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie w tajnym śledztwie postawiła Zielińskiemu oraz jego zastępcy zarzut przekroczenia uprawnień w związku z trybem i sposobem przekazywania Sądowi Lustracyjnemu i Rzecznikowi Interesu Publicznego dokumentów niezbędnych do lustracji Kwaśniewskiego.

Obóz Kwaśniewskiego zarzucał wtedy UOP, że przesłał sądowi materiały nie wiążące się z lustracją, a dodatkowe akta wysyłał sądowi "w ostatniej chwili".

23.1. - Prezydent uczestniczył w Kijowie w uroczystościach zaprzysiężenia Wiktora Juszczenki na prezydenta.

27.1. - 60. rocznica oswobodzenia przez Armię Czerwoną obozu Auschwitz-Birkenau. W uroczystościach wzięło udział ponad tysiąc więźniów obozu i przywódcy ponad 40 państw, m.in. prezydenci: Polski, Izraela - Mosze Kacaw, Rosji - Władimir Putin, wiceprezydent USA Dick Cheney oraz prezydenci Francji - Jacques Chirac i Niemiec - Hoerst Koehler.

luty

9.2. - Wizyta w Stanach Zjednoczonych. Kwaśniewski uzyskał od Busha obietnicę zwiększenia pomocy wojskowej dla Polski i starań na rzecz zniesienia wiz do USA dla Polaków.

marzec

7.3. - Prezydent odmówił stawienia się przed sejmową komisją śledczą ds. PKN Orlen. "Odmawiam uczestnictwa w politycznej awanturze" - oświadczył. Zapowiedział, że nie stawi się również na ewentualne wezwania innych komisji śledczych.

10.3. - Występując w litewskim Sejmie, Aleksander Kwaśniewski podsumował ostatnie lata stosunków polsko-litewskich, podkreślając, że dziś nie ma w nich już atmosfery ostrożności i nieufności.

15.3. - Szansa na powstanie państwa palestyńskiego i jego współpracę z Izraelem jest większa niż kiedykolwiek - ocenił Kwaśniewski, który przebywał z wizytą w Izraelu. Kwaśniewski rozmawiał z prezydentem Izraela Mosze Kacawem i premierem Arielem Szaronem.

kwiecień

2.4. - O godz. 21.37 zmarł papież Jan Paweł II. Aleksander Kwaśniewski wyraził najgłębszy smutek i żałobę. "Odszedł wielki Papież, nasz najwybitniejszy Rodak, Ojciec Święty. Dobry ojciec nas wszystkich - wierzących i niewierzących, wyznawców różnych religii - oświadczył. Prezydent zarządził opuszczenie do połowy masztu flagi państwowej od 3 kwietnia, do dnia pogrzebu Ojca Świętego.

8.4. - Prezydent wziął w Watykanie udział w pogrzebie papieża Jana Pawła II. W uroczystościach uczestniczyło około miliona wiernych i dwieście oficjalnych delegacji.

W dniu pogrzebu papieża Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski uścisnęli sobie ręce. Wałęsa przez lata nie krył swojej niechęci do Kwaśniewskiego. Podczas wspólnej debaty telewizyjnej przed wyborami z 1995 roku, kiedy Kwaśniewski na pożegnanie chciał podać rękę ówczesnemu prezydentowi, ten mu odpowiedział: "Panu to ja nogę mogę podać". Wówczas Wałęsa miał za złe swemu rywalowi, że spóźnił się i wszedł do studia tuż przed programem, bez powitania.

19.4. - W imieniu najwyższych władz RP, narodu polskiego i własnym prezydent złożył papieżowi Benedyktowi XVI najserdeczniejsze gratulacje i najlepsze życzenia w związku z wyborem na głowę Kościoła Powszechnego.

24.4. - Prezydent uczestniczył w Watykanie w uroczystościach inauguracji pontyfikatu papieża Benedykta XVI.

maj

6.5. - Prezydent nie przyjął dymisji złożonej przez premiera Marka Belkę.

9.5. - Prezydent uczestniczył w Moskwie w obchodach 60. rocznicy zakończenia II wojny światowej. W uroczystościach wzięło udział ponad 50 delegacji zagranicznych. Kulminacyjnym punktem obchodów była defilada na Placu Czerwonym.

16-17.5. - Dwudniowy III Szczyt Rady Europy w Warszawie. Zamykając obrady prezydent podkreślił, że przedmiotem szczególnego zaniepokojenia uczestników szczytu była sytuacja na Białorusi.

19.5. - Przywódcy państw Trójkąta Weimarskiego - Francji, Niemiec i Polski - Jacques Chirac, Gerhard Schroeder i Aleksander Kwaśniewski zgodnie apelowali w Nancy na szczycie Trójkąta Weimarskiego o przyjęcie przez wszystkie kraje członkowskie unijnej konstytucji, bo tworzy ona ramy funkcjonowania rozszerzonej UE.

czerwiec

24.6. - Aleksander Kwaśniewski wraz z prezydentem Ukrainy Wiktorem Juszczenko wzięli udział w uroczystości otwarcia i poświęcenia odbudowanego Cmentarza Orląt Lwowskich we Lwowie.

29.6. - Prezydent ocenił, że marszałek Sejmu Włodzimierz Cimoszewicz ma szansę wygrać wybory prezydenckie. Jego zdaniem, udział Jolanty Kwaśniewskiej w komitecie wyborczym Cimoszewicza ma dla tej kandydatury istotne znaczenie. Dzień wcześniej Cimoszewicz ogłosił, że wystartuje w wyborach prezydenckich.

lipiec

25.7. - Prezydent ocenił, że ataki na Polskę ze strony Białorusi to zorganizowana akcja mająca na celu sprowokowanie strony polskiej do podjęcia przez nią "kontrowersyjnych kroków z punktu widzenia UE". Zadeklarował, że nasz kraj nie zrezygnuje z ochrony polskiej mniejszości na Białorusi.

sierpień

11.8. - Aleksander Kwaśniewski wyraził "głębokie zaniepokojenie kolejnymi aktami przemocy wobec obywateli polskich w Moskwie". Podkreślił w oświadczeniu, że "ofiarami zorganizowanych napaści byli akredytowani w Federacji Rosyjskiej przedstawiciele państwa polskiego i polskich środków masowego przekazu". "Podzielam rosnące oburzenie społeczeństwa polskiego z tego powodu" - napisał prezydent.

17.8. - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) przewidującą przedłużenie prawa górników do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę po przepracowaniu 25 lat pod ziemią, bez względu na wiek. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP) Lewiatan zaskarżyła ustawę w Trybunale Konstytucyjnym.

29.8. - Nie ma wolności bez "Solidarności", ale nie ma solidarności bez zaufania i wzajemnego szacunku - powiedział prezydent Aleksander Kwaśniewski podczas konferencji "Od Solidarności do wolności" zorganizowanej w ramach obchodów 25. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność".

30.8. - Prezydent powiedział po rozmowach z prezydentem Niemiec Horstem Koehlerem, że Polska ma "zasadnicze wątpliwości wobec stworzenia Centrum przeciwko Wypędzeniom". Koehler ocenił, że możliwe jest porozumienie polsko-niemieckie w tej sprawie. Obaj prezydenci opowiedzieli się za wspólną polityką wschodnią UE.

Niemiecki prezydent przebywał w Polsce z trzydniową wizytą.

wrzesień

1.9. - Prezydenci Polski i Niemiec Aleksander Kwaśniewski i Horst Koehler w 66. rocznicę wybuchu II wojny światowej oddali w czwartek w Gdańsku hołd ofiarom wojny oraz złożyli wieńce pod pomnikami Obrońców Wybrzeża na Westerplatte i Obrońców Poczty Polskiej.

14.9. - Prezydent ocenił, że Włodzimierz Cimoszewicz rezygnując ze startu w wyborach prezydenckich "podjął bardzo trudną i dramatyczną decyzję". Jak podkreślił, decyzję tę przyjmuje z żalem, ale i ze zrozumieniem.

19.9. - Sejmowa komisja śledcza ds. PKN Orlen w swoim sprawozdaniu zawarła wnioski o postawienie przed Trybunałem Stanu siedmiu osób, w tym prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Zdaniem komisji, powinien stanąć przed Trybunałem za upoważnienie Jana Kulczyka do rozmów z Rosjanami o sprzedaży Rafinerii Gdańskiej oraz za pozaprawne uzgadnianie składu Rady Nadzorczej płockiego koncernu w 2002 roku.

20.9. - Prezydent poinformował, że z krajów Europy Środkowej i Wschodniej pada poważne pytanie, czy byłby gotowy startować na stanowisko sekretarza generalnego ONZ.

23.9. - Prezydent zapowiedział głosowanie w wyborach prezydenckich na lidera SdPl Marka Borowskiego; w parlamentarnych - na SLD.

25.9. - Wybory parlamentarne. Wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość uzyskując 155 mandatów. Platforma Obywatelska otrzymała - 133 mandaty, Samoobrona - 56, SLD - 55, LPR - 34, PSL - 25, Mniejszość Niemiecka - 2.

28.9. - Prezydent powiedział po spotkaniu z przedstawicielami PiS i PO, że pierwsze posiedzenie nowego Sejmu odbędzie się 19 października. Dzień później odbędzie się posiedzenie Senatu.

październik

9.10. - Pierwsza tura wyborów prezydenckich, którą wygrał Donald Tusk - uzyskując 36,33 proc. głosów. Do drugiej tury przeszedł też Lech Kaczyński z 33,10 proc. poparciem.

19.10. - Pierwsze posiedzenie Sejmu V kadencji. Prezydent odwołał rząd Marka Belki. Tego samego dnia prezydent desygnował na szefa rządu Kazimierza Marcinkiewicza (PiS).

23.10. - Druga tura wyborów prezydenckich. Wybory wygrał kandydat PiS Lech Kaczyński, który uzyskał 54,04 proc. głosów; jego przeciwnik Donald Tusk otrzymał 45,96 proc. Frekwencja wyniosła 50,99 proc.

31.10. - Prezydent powołał Kazimierza Marcinkiewicza (PiS) na prezesa Rady Ministrów; powołał też szefów resortów. Gabinet Marcinkiewicza liczy 17 ministrów. Oprócz polityków PiS znaleźli się w nim eksperci nie związani z tą partią.

Po fiasku rozmów koalicyjnych PiS z PO rząd Marcinkiewicza ma charakter mniejszościowy.

listopad

14.11. - Prezydent, podczas wizyty na Słowacji powiedział, że nie ma żadnych decyzji ani zobowiązań w sprawie wejścia Polski do programu amerykańskiej tarczy antyrakietowej.

24.11. - Prezydent, który przebywał z dwudniową wizytą na Ukrainie po spotkaniu Wiktorem Juszczenką zapewnił, że Polska i Europa chcą, aby proces demokratyczny w tym kraju szedł dalej i abyśmy mogli powitać wkrótce Ukrainę w strukturach UE i NATO.

25.11. - Bezterminowo odroczono jeden z dwóch procesów cywilnych wytoczonych przez tygodnik "Wprost" Aleksandrowi Kwaśniewskiemu za nazwanie tego pisma "ubecką gazetą".

28.11. - Prezydent, odnosząc się do niedawnych doniesień prasowych o domniemanych tajnych więzieniach CIA w Europie powiedział, że na terytorium Polski nie ma ani tego typu więzień, ani takich więźniów.

29.11. - Aleksander Kwaśniewski został laureatem prestiżowej nagrody tygodnika "European Voice" w kategorii mąż stanu roku. Nagrodę wręczono prezydentowi podczas gali w Brukseli.

30.11. - Prezydent wszczął procedurę ułaskawienia b. wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniewa Sobotki, skazanego w sprawie tzw. przecieku starachowickiego. O to, by wycofał się z tej decyzji zaapelował do prezydenta premier Kazimierz Marcinkiewicz.

grudzień

2.12. - Samolot Tu-154, którym prezydent Aleksander Kwaśniewski miał wrócić do Polski z Austrii miał awarię akumulatora. Prezydent wrócił do kraju specjalnym samolotem przysłanym z Polski.

5.12. - Prezydent ułaskawił Sławomira Sikorę, skazanego na 25 lat więzienia za zabójstwo dwóch gangsterów, bohatera filmu "Dług".

7.12. - Kwaśniewski wyraził przekonanie, że w Polsce nie przetrzymywano więźniów Al-Kaidy a informacje mediów amerykańskich, iż CIA jeszcze kilka tygodni temu przetrzymywała w naszym kraju do dziesięciu najważniejszych więźniów Al-Kaidy, określił jako nieprawdziwe.

7.12. - O przyjęcie budżetu UE na lata 2007-2013, który zachowa zasadę solidarności i pomoże nowym państwom członkowskim nadrobić dystans cywilizacyjny, zwrócili się prezydent Kwaśniewski oraz premier Marcinkiewicz we wspólnym apelu do głów państw i szefów rządów krajów UE.

Prezydent i premier zaapelowali też do państw, z którymi Polska przystąpiła do UE, "o współdziałanie i wspólny głos w walce o silną solidarną Europę".

16.12. - Prezydent zastosował prawo łaski wobec b. wiceministra Zbigniewa Sobotki - złagodził orzeczoną karę pozbawienia wolności z trzech i pół roku do 1 roku z jednoczesnym warunkowym zawieszeniem jej wykonywania na okres 2 lat. Według ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, prezydent złamał prawo.

17.12. - Prezydent "z satysfakcją" przyjął decyzję szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w sprawie budżetu UE na lata 2007-2013. W sobotniej rozmowie telefonicznej prezydent podziękował premierowi Kazimierzowi Marcinkiewiczowi za skuteczne działania i aktywną postawę polskiej delegacji na szczycie Rady Europejskiej w Brukseli.

Przyjęty w Brukseli kompromis budżetowy przewiduje dla Polski 59,65 mld euro w ciągu siedmiu lat, w ramach funduszy strukturalnych i spójności.

18.12. - Kwaśniewski, który gościł na Radzie Krajowej SLD dziękował Sojuszowi za wsparcie, oddanie i zaangażowanie w czasie 10 lat jego prezydentury. Apelował do SLD, by stanął w obronie dorobku III RP. Także działacze SLD dziękowali Kwaśniewskiemu za godne pełnienie urzędu.

22.12. - Rozmawiając z dziennikarzami TVN24 o mijającej prezydenturze Kwaśniewski, pytany, czy "Charków był trudnym momentem dla niego", powiedział: "Mogę żałować, że do czegoś takiego doszło"."Był to, oczywiście, trudny moment. Mówiąc szczerze, w tym stanie zdrowia, w jakim jechałem tam w ogóle nie powinienem jechać. A tam na pewno trzeba było uniknąć pewnych sytuacji. Na wschodzie ludzie są gościnni. Byliśmy tam w dużej grupie, poczęstowano nas tym, czy tamtym..."

Zapytany, czy alkoholem, prezydent odpowiedział: "Oczywiście, przecież nie wodą sodową. I być może efekt był taki, jaki był".

22.12. - Z sondażu TNS OBOP wynika, że pod koniec kadencji prezydenta Kwaśniewskiego więcej niż połowa Polaków (57 proc.) jest zdania, że dobrze wywiązuje się on ze swoich obowiązków, w tym 12 proc. uważa, że robi to zdecydowanie dobrze. Respondentów, którzy źle oceniają działalność głowy państwa, jest 35 proc., przy czym 13 proc. sądzi, że pełni on obowiązki prezydenta zdecydowanie źle.

Sondaż przeprowadzono od 1 do 5 grudnia wśród 1004 Polaków w wieku 15 i więcej lat.

Polub WP Wiadomości
0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Ważne
0
Smutne
0
Ciekawe
0
Irytujące
Trwa ładowanie
.
.
.