CBOS: Polacy coraz więcej podróżują i znają języki obce

Mimo światowego kryzysu coraz więcej podróżujemy. Coraz więcej z nas zna też języki obce - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Badanie wykazało, że co drugi dorosły Polak (51 proc.) potrafi porozumieć się w jakimś obcym języku i odsetek takich osób rośnie.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
CBOS: Polacy coraz więcej podróżują i znają języki obce
(WP.PL, Fot: Andrzej Hulimka)

Od 1993 roku systematycznie rośnie odsetek osób wyjeżdżających za granicę. Obecnie deklarację przynajmniej jednokrotnej podróży do innego kraju składa ponad dwie trzecie dorosłych Polaków - 69 proc. Jednocześnie niespełna co trzeci ankietowany - 31 proc. przyznaje, że do tej pory nigdy nie był poza krajem.

Podróżowanie za granicę ściśle związane jest z sytuacją społeczno-ekonomiczną badanych. Wyjazdy takie są tym bardziej powszechne, im wyższy poziom wykształcenia badanych, im większa miejscowość, w której mieszkają, bardziej znacząca pozycja zawodowa, im wyższe dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym oraz im lepiej oceniana sytuacja materialna.

W ostatnim dwudziestoleciu ponad połowa dorosłych Polaków (53 proc.) była za granicą więcej niż jeden raz, w tym jedna trzecia (34 proc.) - od dwóch do siedmiu razy, a niemal jedna piąta (19 proc.) - co najmniej osiem razy. - Można zatem stwierdzić, że pomimo światowego kryzysu ekonomicznego, który w coraz większym stopniu dotyka również Polskę, popularność wyjazdów zagranicznych w naszym kraju nie maleje - tłumaczy Rafał Boguszewski z CBOS.

Popularne kierunki

Najpopularniejsze kierunki wyjazdów zagranicznych Polaków w ostatnich latach w zasadzie nie zmieniają się. Krajem najczęściej odwiedzanym nadal są Niemcy – w ciągu ostatnich dwudziestu lat była tam ponad jedna trzecia ankietowanych (36 proc.). Następne w kolejności pozostają Czechy – stanowiące cel podróży jednej czwartej badanych (25 proc.) oraz Słowacja, gdzie był niemal co piąty respondent (18 proc.). Tradycyjnie już znacznie rzadziej odwiedzane są państwa, z którymi Polska sąsiaduje od wschodu (na Ukrainie było 6 proc. badanych, w Rosji i na Litwie – po 3 proc., a na Białorusi – 2 proc.).

Spoza krajów bezpośrednio graniczących z Polską niezmiennie największą popularnością cieszą się Włochy, gdzie podróżowało 12 proc. ankietowanych, oraz kolejno: Wielka Brytania (9 proc.), Francja (8 proc.), Austria, Hiszpania i Węgry (po 7 proc.), Grecja, Holandia, Chorwacja (po 6 proc.), a także Szwecja (5 proc.). Inne kraje wymieniano rzadziej lub jedynie sporadycznie.

Do nowych kierunków podróży Polaków, które we wcześniejszych pomiarach były niezauważalne, należy obecnie zaliczyć Irlandię, Słowenię, Luksemburg, Maroko oraz Jordanię, w których – jak wynika z tegorocznych deklaracji – przebywał mniej więcej co setny badany.

Większość wyjeżdżających za granicę udaje się tam przede wszystkim w celach turystycznych (68 proc.). Dla ponad jednej piątej (22 proc.) powodem wyjazdu była praca zarobkowa, natomiast mniej więcej jedna szósta za granicą wypoczywała, ewentualnie leczyła się (17 proc.) oraz odwiedzała krewnych lub przyjaciół (16 proc.). Co jedenasty badany (9 proc.) podróżował za granicę w celach handlowych lub na zakupy, a co dwudziesty załatwiał sprawy służbowe (5 proc.). Jedynie w nielicznych przypadkach główny powód zagranicznego wyjazdu stanowiła edukacja (1 proc.).

Polacy a języki obce

Z badania CBOS wynika, że co drugi dorosły Polak (51 proc.) potrafi porozumieć się w jakimś obcym języku i – co istotne – odsetek osób posiadających tę umiejętność systematycznie rośnie. Od roku 1997 zwiększył się łącznie o 14 punktów, z czego w ostatnich trzech latach liczba osób znających jakiś język obcy wzrosła z 46 proc. do 51 proc.

Umiejętności lingwistyczne Polaków, podobnie jak ich wyjazdy zagraniczne, są w dużym stopniu uwarunkowane społecznie. Decydują o nich przede wszystkim takie cechy jak: poziom wykształcenia, status zawodowy i materialny, a także wiek, czy wielkość miejscowości zamieszkania.

Niezmiennie najbardziej popularne wśród Polaków języki obce to angielski (30 proc.) i rosyjski (19 proc.), przy czym o ile do 2006 roku najczęściej wykazywano znajomość języka rosyjskiego, o tyle w ostatnich latach prym wiedzie język angielski. Znajomość pozostałych spośród najpopularniejszych w Polsce języków obcych utrzymuje się w ostatnich latach na w miarę stabilnym poziomie, przy czym od 2006 roku można zauważyć minimalny spadek popularności języka niemieckiego - obecnie jego znajomość deklaruje 11 proc. badanych. Nieznaczny, aczkolwiek dość stabilny odsetek Polaków porozumiewa się w takich językach jak francuski (2 proc.), włoski (1 proc.), czeski (0,8 proc.), hiszpański (0,5 proc.), ukraiński czy słowacki (po 0,3 proc.).

Obecnie ponad jedna trzecia dorosłych Polaków (37 proc.) zna jeden język obcy, niespełna co ósmy (12 proc.) – dwa, a tylko nieliczni (2 proc.) komunikują się w co najmniej trzech językach. O ile zatem przybywa badanych, którzy porozumiewają się w jednym języku obcym, o tyle odsetek znających co najmniej dwa języki obce od 2004 roku pozostaje niezmieniony.

- Wyniki naszych badań mogą sugerować, że światowy kryzys ekonomiczny, który w coraz większym stopniu dotyka również Polskę i Polaków, jak dotąd nie spowodował istotnych ograniczeń w podróżowaniu po świecie. Co więcej, wciąż zmniejsza się odsetek osób, które jeszcze nigdy nie były za granicą, a wzrasta liczba tych, którzy wyjeżdżali z Polski więcej niż trzy razy. Ponadto wśród deklarowanych kierunków wypraw po raz kolejny pojawiły się nowe kraje - mówi Rafał Boguszewski z CBOS.

Analityk dodaje, że Polacy wykazują się również coraz większą znajomością języków obcych. - Systematycznie rośnie odsetek osób porozumiewających się w co najmniej jednym języku obcym, którym coraz częściej jest język angielski, a nieco rzadziej niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu - rosyjski i niemiecki - zauważa.

Badanie przeprowadzono w dniach 4 - 10 października 2012 roku na liczącej 1007 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Polub WP Wiadomości