CBOS: nastroje społeczne w 2013 roku były nie najlepsze

W 2013 r. nastroje społeczne nie były najlepsze, zwłaszcza jeśli chodzi o sytuację polityczną i gospodarczą w kraju. Centrum Badania Opinii społecznej sprawdziło, jak Polacy oceniają 2013 r. i jakie mają przewidywania na 2014 r.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
CBOS: nastroje społeczne w 2013 roku były nie najlepsze
(WP.PL, Fot: Łukasz Szełemej)

Polacy postrzegają mijający rok na ogół jako udany dla nich osobiście (50 proc.) oraz ich rodzin (47 proc.), stosunkowo niewielu deklaruje, że był on zły (odpowiednio: 18 proc. i 16 proc. Dość duża grupa badanych określa go w sposób ambiwalentny - jako ani dobry, ani zły (odpowiednio: 32 proc. i 36 proc.).

Według opinii społecznej nie był to udany rok dla Polski i świata. Przeważająca część badanych uznaje go za przeciętny lub zły dla kraju (odpowiednio: 37 proc. i 33 proc.). Podobnie kształtują się oceny roku w skali świata (odpowiednio: 36 proc. i 31 proc.). Zdaniem ponad jednej piątej respondentów (22 proc.) rok 2013 był dobry dla Polski, a w opinii nieco mniejszej grupy (18 proc.) – dla świata.

Oceny w wymiarze osobistym są od 2009 roku stosunkowo stabilne. Tegoroczna sytuacja w kraju i na świecie postrzegana jest podobnie jak rok temu, z tym że nieznacznie więcej osób niż wówczas (wzrost o 4 punkty) uważa, że mijający rok był dla świata dobry.

Przewidywania na rok 2014

Prognozy na nadchodzący rok są znacznie lepsze niż te, które dotyczyły dwóch poprzednich lat. W porównaniu z pomiarem sprzed roku zauważalnie przybyło badanych przewidujących w nadchodzącym roku poprawę sytuacji rodzinnej (z 29 proc. do 38 proc.) i osobistej (z 34 proc. do 41 proc.). Do około jednej dziesiątej zmalała grupa osób wyrażających obawy, że nowy rok będzie w tych aspektach gorszy niż obecny (spadek odpowiednio o 12 punktów, o 8 punktów i o 10 punktów).

Stosunkowo wielu respondentów przewiduje, że następny rok będzie w sferze rodzinnej i osobistej taki sam jak obecny (odpowiednio: 42 proc., 38 proc. i 38 proc.). Bardziej optymistyczne są również prognozy dla Polski i świata. O tym, że przyszły rok będzie dla kraju lepszy, przekonana jest ponad jedna trzecia ankietowanych (36 proc., od poprzedniego pomiaru wzrost o 16 punktów), tyle samo badanych przewiduje poprawę w skali globalnej (36 proc., wzrost o 15 punktów). Grupa osób obawiających się pogorszenia kondycji kraju w nadchodzącym roku zmniejszyła się z 33 proc. w 2012 roku do 16 proc. obecnie, a pogorszenia sytuacji globalnej - z 27 proc. do 12 proc..

Wyższy poziom optymizmu w prognozach na nadchodzący rok we wszystkich aspektach cechuje młodszą część populacji (od 18 do 44 roku życia), a także respondentów lepiej wykształconych i dobrze sytuowanych.

Z badania wynika, że w mijającym roku Polakom żyło się podobnie jak w 2012 r. Rok 2014 rozpoczną jednak ze znacznie lepszym nastawieniem niż dwa poprzednie lata.

Badanie przeprowadzono w dniach 5-12 grudnia 2013 r. na liczącej 910 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Polub WP Wiadomości