Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany Komisja Europejska

"Będę mieć oczy szeroko otwarte": Komisja Europejska rozpoczyna kampanię mającą na celu zwiększenie świadomości praw ofiar przemocy

Każdego roku, co czwarta osoba w Europie pada ofiarą przestępstwa. Kampania "Będę mieć oczy szeroko otwarte" nawołuje do konfrontacji z sytuacją przemocy w Polsce. Skierowana jest do wszystkich osób z otoczenia ofiar przemocy i apeluje, aby nie odwracać od nich wzroku, a także aby udzielać im pomocy i wsparcia.

 Komisja Europejska - „Będę mieć oczy szeroko otwarte” Komisja Europejska - „Będę mieć oczy szeroko otwarte” Źródło: materiały partnera
d3oa4hj
d3oa4hj

Komisja Europejska oficjalnie rozpoczęła nową kampanię mającą na celu uświadomienie ofiarom przemocy ich praw, oraz zapewnienie ich o wsparciu, jakie mogą otrzymać. Chcąc podkreślić znaczenie troski o ofiary przestępstw, osoby publiczne, takie jak Katarzyna Janicka-Pawłowska - koordynatorka Komisji Europejskiej ds. praw ofiar przestępstw i Maria Rotkiel - psycholożka, terapeutka, trenerka rozwoju osobistego, wzięły udział w akcji promującej kampanię pod tytułem #EyesOpen, która polegała na patrzeniu się w oczy drugiej osoby bez mrugnięcia, zachęcając tym samym do zwracania uwagi na potencjalne ofiary przemocy.

Kampania jest częścią pierwszej w historii, Unijnej Strategii na rzecz praw ofiar przestępstw, której celem jest zadbanie o to, aby wszystkie ofiary wszelkich przestępstw mogły w pełni korzystać ze swoich praw.

"Musimy dostrzec ofiary przemocy wśród nas i zapewnić im wsparcie którego potrzebują, aby odzyskały zdrowie i spokojne życie - powiedział komisarz ds. sprawiedliwości Unii Europejskiej Didier Reynders. - Wiele osób jednak nadal nie jest świadomych swoich praw ani tego, jak mogą z nich korzystać" – dodał.

Komisja Europejska - „Będę mieć oczy szeroko otwarte” materiały partnera
Komisja Europejska - „Będę mieć oczy szeroko otwarte” Źródło: materiały partnera

Przed rozpoczęciem kampanii Komisja Europejska przeprowadziła w Polsce reprezentatywne badanie wśród osób w wieku od 18 do 30 lat, aby ocenić świadomość praw ofiar. Celem badania było również uzyskanie wiedzy na temat dostępności usług wsparcia i możliwości zgłaszania przestępstw.

d3oa4hj

Badanie wykazało, że 41% osób ankietowanych w Polsce nie wie, że ofiarom przestępstw w UE przysługują konkretne prawa. Nawet połowa z tych, którzy są tego świadomi, nie zna tych praw. Kluczowe jest zatem to, aby ofiary, ich przyjaciele i rodzina znali przysługujące im prawa i potrafili z nich korzystać .

Z tego samego badania wynika, że 79% osób ankietowanych w Polsce poleciłoby ofiarom szukanie pomocy z wykorzystaniem profesjonalnych usług wsparcia. Dlatego też kampania nie tylko wyjaśnia jakie prawa przysługują ofiarom przestępstw, ale także przedstawia listę organizacji pomocowych, do których ofiary mogą zwrócić się o wsparcie.

Wszystkie informacje o przestępstwach, prawach ofiar i organizacjach pomocowych w Polsce dostępne są na stronie https://victims-rights.campaign.europa.eu/pl/country/poland

 materiały partnera
Źródło: materiały partnera

Informacje ogólne

O badaniu:

ICF International, firma konsultingowa, przeprowadziła badanie podstawowe w celu oceny świadomości praw ofiar, a także dostępnych usług wsparcia i możliwości zgłaszania przestępstw. Badanie zostało przeprowadzone online w 10 państwach członkowskich UE i zgromadziło ponad 4 tys. odpowiedzi, co pozwoliło na uzyskanie rzetelnych i wiarygodnych wniosków.

d3oa4hj

O podstawowych prawach ofiar:

W UE ofiary przestępstw dysponują solidnym zestawem praw, które obejmują:

  • Prawo do zrozumienia i bycia zrozumianym: cała komunikacja z ofiarami musi być prosta i łatwa do zrozumienia.
  • Prawo do informacji: ofiary mają prawo do otrzymania informacji na temat wsparcia, kompensacji, sprawiedliwości naprawczej, ochrony. Są informowane, jak zgłaszać przestępstwa i jak uzyskać dostęp do porady prawnej.
  • Prawo do otrzymania wsparcia: wszystkie ofiary mają prawo do bezpłatnych i poufnych usług pomocy dla ofiar.
  • Prawa proceduralne: ofiary mają zestaw praw, takich jak prawo do bycia wysłuchanym, prawo do pomocy prawnej, prawo do decyzji w sprawie odszkodowania od sprawcy.
  • Prawo do ochrony: ofiary i członkowie ich rodzin mają prawo do ochrony przed wtórną i ponowną wiktymizacją, zastraszaniem i odwetem. Ofiary przestępstw mają prawo do indywidualnej oceny sytuacji.
 materiały partnera
Źródło: materiały partnera

O strategii UE na rzecz praw ofiar:

Głównym celem strategii UE w zakresie praw ofiar (2020 - 2025) jest zapewnienie, aby wszystkie ofiary wszelkich przestępstw, niezależnie od tego, gdzie w UE i w jakich okolicznościach doszło do przestępstwa, mogły w pełni polegać na swoich prawach. W tym celu nakreślono w niej działania dla Komisji Europejskiej, państw członkowskich i społeczności cywilnej.

Artykuł sponsorowany Komisja Europejska
d3oa4hj

WP Wiadomości na:

d3oa4hj
Więcej tematów