ycipk-447o2b
ycipk-447o2b

55% Polaków przeciw budowie tarczy


55% Polaków, pytanych przez CBOS na przełomie czerwca i lipca, było przeciwnych budowie w naszym kraju wyrzutni antyrakiet amerykańskiego systemu tarczy antyrakietowej. 28% Polaków opowiadało się za taką budową. 17% respondentów zadeklarowało, że trudno im się opowiedzieć za lub przeciw tarczy.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
ycipk-447o2b

Zdecydowanie przeciw ulokowaniu bazy antyrakiet w Polsce wypowiedziało się 27% badanych, 28% odpowiedziało, że jest "raczej przeciw" takiej budowie. Zdecydowanie za budową wypowiada się 9% Polaków, a 19% mówi, że jest "raczej za" bazą antyrakiet w Polsce.

CBOS podał, że w kolejnych badaniach od grudnia 2005 roku wzrasta odsetek przeciwników tarczy. Podczas ostatniego badania był on najwyższy.

W grudniu 2005 zdecydowanie za bazą w Polsce było 18% badanych, a 32% było "raczej za" jej umieszczeniem w naszym kraju, zdecydowanie przeciw wypowiadało się wtedy 15% a "raczej przeciw" 17 proc. Nie zmieniła się prawie grupa osób niezdecydowanych - w grudniu 2005 r. było to 18%.

ycipk-447o2b

64% badanych osób określających się jako zwolennicy lewicy jest przeciw umieszczeniu tarczy w Polsce, wśród osób o poglądach centrowych 59% jest przeciw, a prawicowych - 47%. Spośród osób o poglądach prawicowych 36% jest za tarczą w Polsce, poglądach centrowych - 28%, a lewicowych 23%. Wśród osób, którym trudno określić swoje poglądy polityczne 56 proc. jest przeciwnych tarczy, 20 jest za jej zainstalowaniem w Polsce, a 25% nie ma zdania.

Według badania CBOS, tylko w potencjalnym elektoracie PiS zwolennicy (46%) przeważają nad przeciwnikami tarczy (38%). Wśród badanych deklarujących poparcie dla Samoobrony 76% jest przeciwnych a 6% za, dla Platformy Obywatelskiej 51% to przeciwnicy tarczy, 35% jej zwolennicy, dla Lewicy i Demokratów - 58% przeciwnych i 31% za, a dla PSL - 58% przeciw tarczy w Polsce i 17% za jej umieszczeniem. W grupie niezdecydowanych 55% jest przeciw tarczy i 22% za jej budową, a w grupie nie zamierzających głosować 59% za, a 22 przeciw.

W badaniu nie podano procentowego rozkładu dla wyborców LPR, ponieważ ich liczba w sondażu była znikoma. CBOS zaznaczył, że dane dotyczących zwolenników Samoobrony i PSL należy traktować ostrożnie ze względu na stosunkowo niewielką liczebności wśród badanych.

Wśród ankietowanych, którzy pracują jedynie w grupie kadry kierowniczej i inteligencji odsetek osób opowiadających się za tarczą (46%) przeważa nad jej przeciwnikami (44%) 9% z nich nie ma zdania na temat ulokowania jej elementów w Polsce.

ycipk-447o2b

W pozostałych grupach pracujących (pracowników umysłowych niższego szczebla, pracowników fizyczno-umysłowych, robotników, rolników i osób pracujących na własny rachunek ponad połowa jest przeciwnikami tarczy (od 52 do 59%), a zwolenników antyrakiet w Polsce jest ponad jednej czwarta (od 26 do 36%). W grupie niepracujących najwięcej przeciwników tarczy jest wśród emerytów i rencistów (61 i 62%).

Badanie CBOS przeprowadzono na przełomie czerwca i lipca na 1064- osobowej grupie dorosłych Polaków.

Polub WP Wiadomości
ycipk-447o2b
ycipk-447o2b