Strona główna serwisu
Klęski, katastrofy i nieszczęścia. Co łączy Polaków? Sondaż CBOS

Klęski, katastrofy i nieszczęścia. Co łączy Polaków? Sondaż CBOS

Polacy uważają, że łączą ich klęski, katastrofy i nieszczęścia - to najczęściej wskazywane odpowiedzi (12 proc.) w badaniu CBOS. Na kolejnych miejscach znalazły religia, historia, patriotyzm, życie w biedzie, tradycja.
Mimo, że zdecydowana większość badanych (84 proc.) potrafi wymienić jakieś czynniki łączące Polaków, to nie ma jednej dominującej wizji tego, co nas łączy - ocenia CBOS. - Nie ma wyraźnych symboli czy wartości, które większość uznaje za wspólnotowe - postrzega jako bliskie większości Polaków - podkreślono.

Respondenci wymieniając to, co - ich zdaniem - łączy Polaków, najczęściej mówili o klęskach, katastrofach, nieszczęściach, wielkich tragediach, zagrożeniach, kataklizmach czy sytuacjach kryzysowych (12 proc.). Co setny badany (1 proc.) podkreślał umiejętność mobilizacji i jednoczenia się Polaków w obliczu zagrożenia. Relatywnie często jako spoiwo łączące Polaków wymieniano też religię, wiarę, katolicyzm (11 proc.).

Jak ocenia CBOS, pośrednio zatem można mówić o odtwarzaniu stereotypu Polaka katolika. Co ciekawe, o Kościele w tym kontekście mówiono sporadycznie (1 proc.) - dodaje.


Co dziesiąty ankietowany (10 proc.) twierdzi, że Polaków łączy historia, przeszłość. Niewiele mniej respondentów wymieniało patriotyzm, miłość do ojczyzny, dbałość o jej dobro (9 proc.).

Znaczące grupy ankietowanych wyrażały opinię, że Polaków łączy życie w biedzie, ciężka sytuacja materialna, a także rodzina, przywiązanie do niej, troska o jej dobro, więzy rodzinne oraz tradycja i obyczaje (po 7 proc.). Nieco mniej osób (6 proc.) mówiło, że Polaków łączy solidarność w trudnych sytuacjach, wzajemna pomoc, akcje charytatywne.

Co dwudziesty (5 proc.) pytany o to, co łączy Polaków, wymienił język. Tyle samo osób mówiło o wspólnocie interesów, wspólnych problemach, wspólnocie losów (5 proc.) oraz o tym, że łączy nas miejsce zamieszkania, kraj, sąsiedztwo (5 proc.). Jeszcze rzadziej twierdzono, że Polaków łączy po prostu narodowość, przynależność narodowa (4 proc.), czy nienawiść/wrogość do polityków, rządu, władzy, formacji politycznych czy też pozostawanie w opozycji do rządzących (4 proc.).


Inne czynniki łączące Polaków, w tym symbole narodowe, wymieniło nie więcej niż 3 proc. badanych. (procenty nie sumują się do 100, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi).

Ponad dwie piąte badanych (41 proc.) odpowiedziało, że Polaków tyle samo łączy, co dzieli. Wśród pozostałych respondentów znacznie więcej sądzi, że Polaków więcej dzieli, niż łączy (40 proc.), odwrotnie uważa 14 proc. badanych przez CBOS.

Najbardziej indywidualistyczną wizję Polaków, w której najczęściej dostrzegane jest to, że więcej nas dzieli, niż łączy, mają badani utożsamiający się z lewicą (47 proc. wskazań w tej grupie). Ankietowani identyfikujący się z politycznym centrum, podobnie jak zwolennicy prawicy, najczęściej dostrzegają równowagę między tym, co Polaków łączy, a tym, co dzieli (odpowiednio: 49 proc. i 43 proc.). Osoby o przekonaniach prawicowych częściej niż pozostałe wyrażają pogląd, że Polaków więcej łączy, niż dzieli (18 proc.).

Respondenci byli też pytani o siłę związku z poszczególnymi środowiskami społecznymi. Najsilniejsze więzi deklarowali z rodziną (78 proc. utożsamia się z nią, a 18 proc. czuje z nią silny związek). Na kolejnych miejscach znalazły się najbliżsi przyjaciele i znajomi (36 proc. utożsamia się), Polska (36 proc. utożsamia się), naród (32 proc.), miejscowość zamieszkania (31 proc.), religia/Kościół (25 proc.), region (21 proc.), miejsce pracy (16 proc.) oraz grupa zawodowa (14 proc.).

Najsłabsze są więzi z partiami i stronnictwami politycznymi oraz organizacjami społecznymi, z którymi większość respondentów nie czuje żadnego związku.


Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" CBOS przeprowadził w dniach 7-14 listopada na liczącej 990 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.
PAP Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Pozostało znaków: 4000

REGULAMIN

Wszystkie (97)
Nie zgadzam się z opinią
0
Zgadzam się z opinią
22
~ben1 2013-12-04 (14:55) 10 godzin i 28 minut temu

Na wyższych szczeblach najbardziej Polaków łączy korupcja

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
2
Zgadzam się z opinią
18
~Władzio 2013-12-04 (14:58) 10 godzin i 25 minut temu

......cyniczna władza wyniszcza nasz kraj, rozbija naród - obywatel jest traktowany jak wół , który ma zapewnić dochody dla budżetu, prawo nie tworzy się dla nas - tylko na nas........swoimi kłamstwami wyborczymi zniechęcają Polaków do własnego państwa..........swoimi zaniechaniami, złodziejstwem, nepotyzmem sprawiają , że coraz więcej Polaków zastanawia się po co komu takie państwo ? - miliony Polaków żeby przeżyć - pracuje na Zachodzie i siłą rzeczy 90 % czasu tam spędza.....więc dobre pytanie - po co to komu, co mnie z tym krajem jeszcze łączy ?.........

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
10
Zgadzam się z opinią
25
~waldek 2013-12-04 (15:10) 10 godzin i 13 minut temu

Nienawiść do aktualnej ekipy rządzącej na czele z Tuskiem i Komorowskim

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 2