Strona główna serwisu
Rada ds. Cyfryzacji o projekcie ws. inwigilacji: wątpliwości konstytucyjne

Rada ds. Cyfryzacji o projekcie ws. inwigilacji: wątpliwości konstytucyjne

• Rada ds. Cyfryzacji o projekcie ustawy o policji: budzi wątpliwości konstytucyjne
• Prace nad ustawą przebiegają niezgodnie z praktykami stanowienia prawa
• Rada przedstawiła 10 rekomendacji w sprawie nowelizacji
(zdj. ilustracyjne) (zdj. ilustracyjne) ()
Projekt nowelizacji ustaw o policji i innych służbach ws. zasad inwigilacji budzi wiele wątpliwości konstytucyjnych, a prace nad nim przebiegają niezgodnie z praktykami stanowienia prawa - uchwaliła w czwartek Rada ds. Cyfryzacji.

Rada do spraw Cyfryzacji - jak głosi informacja na stronie resortu cyfryzacji - jest think-tankiem, którego członkowie "wspierają swoją wiedzą i doświadczeniem Ministerstwo Cyfryzacji oraz Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji". Rada opiniuje strategie, programy rozwoju i inne dokumenty związane z cyfryzacją, łącznością oraz rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Zajmuje się m.in. takimi kwestiami jak: integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej oraz reforma prawa własności intelektualnej w sieci.

W czwartek Rada ogłosiła uchwałę po poniedziałkowym spotkaniu "okrągłego stołu" ws. projektu ustawy. W uchwale czytamy, że Rada "z zaniepokojeniem" zauważa, iż poselski projekt nowelizacji przepisów o zasadach inwigilacji obywateli przez służby specjalne "procedowany jest niezgodnie z dobrymi praktykami stanowienia prawa w demokratycznym państwie, które wymagają przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz przygotowania oceny skutków regulacji".


W opinii Rady przedstawiony projekt "budzi wiele wątpliwości co do jego zgodności z Konstytucją RP i wymaga dalszych prac legislacyjnych, które dostosują go do wymogów wynikających z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego" z 30 lipca 2014 r. i prawa Unii Europejskiej. Przypominając, że w pierwszych dniach lutego moc obowiązującą tracą przepisy uchylone wtedy przez TK, Rada wyraziła 10 rekomendacji.

Postuluje ona m.in. wprowadzenie "realnych mechanizmów kontroli" zarówno uprzedniej, jak i następczej, nad wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych i internetowych, w którym konieczność uzyskania zgody sądu bądź innego niezależnego organu będzie zasadą, a nie wyjątkiem. Chce też wprowadzenia mechanizmu informowania osób, których dane zostały pobrane.

Rada liczy też na uwzględnienie w przyszłej ustawie standardu UE ws. kryteriów i zakresu gromadzonych przez służby danych oraz zapewnienia, że będzie można ich używać tylko w sprawach najpoważniejszych przestępstw - o co upominał się też Rzecznik Praw Obywatelskich. "W projekcie ustawy nie dookreślono przestępstw uzasadniających stosowanie działań operacyjno-rozpoznawczych, nie określono także szczegółowo kategorii podmiotów, wobec których mogą być podejmowane czynności operacyjno-rozpoznawcze, nie wyznaczono szczegółowych zasad wykorzystywania zgromadzonych materiałów" - zauważa Rada podkreślając, że służby powinny sięgać do tych metod tylko wtedy, gdy niewystarczające okaże się stosowanie technik mniej inwazyjnych.


Chce ona też doprecyzowania zapisów w taki sposób, by nie było wątpliwości, że sięganie przez uprawnione podmioty po dane internetowe zawierające treść przesłanego komunikatu będzie możliwe jedynie w ramach kontroli operacyjnej, za uprzednią zgodą sądu, a także doprecyzowania form kontroli operacyjnej w taki sposób, by nie dochodziło do pogorszenia uprawnień procesowych jednostki przy jednoczesnym poszerzeniu zakresu kontroli operacyjnej

Sygnatariusze uchwały zwrócili się o doprecyzowanie projektowanych przepisów w zakresie procedury niszczenia materiałów pochodzących z inwigilacji, zawierających tajemnice zawodowe (lekarzy, dziennikarzy, prawników, duchownych), o wprowadzenie obowiązku przedstawienia przed Sejmem RP corocznego sprawozdania przez Prokuratora Generalnego w zakresie pobieranych danych telekomunikacyjnych i internetowych. "Dane te powinny być przedstawione w podziale na rodzaje spraw oraz działania mechanizmu kontrolnego (ile razy sąd się zgodził - ile razy odmówił zgody, ile razy zgoda była uzyskiwana w trybie następczym - wyniki kontroli w trybie następczym)" - wyliczono w uchwale.

Rada uważa, że powinno się wprowadzić zasadę odpłatności za dostęp do danych telekomunikacyjnych i internetowych. "Proponowany zapis, na mocy którego operatorzy i usługodawcy mają na własny koszt zapewnić warunki techniczne i organizacyjne utrwalania i przekazywania danych, jest nieuzasadniony. Rozwiązanie to utrwala niekorzystną dla rozwoju gospodarczego praktykę przerzucania kosztów realizacji obowiązków Państwa na przedsiębiorców" - wskazano.

Według projektu nowelizacji ustaw o policji i innych służbach, którego pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie 30 grudnia, kontrola operacyjna ma polegać na: podsłuchu; podglądzie osób w "pomieszczeniach, środkach transportu lub miejscach innych niż publiczne"; kontroli korespondencji (w tym elektronicznej); kontroli przesyłek; utrwalaniu danych z informatycznych nośników danych, urządzeń telekomunikacyjnych oraz systemów informatycznych i teleinformatycznych. Zasadą ma być, że łączny okres kontroli nie może przekroczyć 18 miesięcy - spod tego ograniczenia wyłączono kontrwywiad.

Mimo że TK postulował skrócenie okresu przechowywania billingów, w projekcie utrzymano ustawowy 12-miesięczny. Projekt określa zamknięty katalog danych innych niż dane telekomunikacyjne, które uprawnione służby mogą uzyskiwać od operatorów w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw. Wskazano też, że dane telekomunikacyjne, pocztowe oraz internetowe mogą być udostępniane tylko w celu realizacji konkretnych zadań określonych w ustawie regulującej działalność danej służby.


Materiały telekomunikacyjne i pocztowe, które w ocenie prokuratora prowadzącego sprawę nie mają znaczenia dla postępowania karnego, mają podlegać niezwłocznemu komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.

Właściwy sąd okręgowy miałby prawo do kontroli post factum pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych. Uprawnione organy raz na pół roku przekazywałyby do sądu sprawozdania o liczbie pozyskanych danych oraz o rodzajach przestępstw, w związku z którymi o nie wystąpiono. Sąd mógłby zapoznać się z materiałami uzasadniającymi udostępnienie danych.

Projekt reguluje też szczegółowo zasady postępowania z uzyskanymi przez służby materiałami, które mogą zawierać tajemnice zawodowe, np. lekarskie, dziennikarskie, adwokackie. Gdy służby uzyskają materiały, które mogą je zawierać, szef służby przekaże je prokuratorowi, który skieruje sprawę do sądu. Sąd stwierdzi, które z materiałów zawierają takie tajemnice i zdecyduje, czy dopuścić je do wykorzystania w postępowaniu karnym, czy też zarządzić ich zniszczenie.

Projekt popiera w Sejmie tylko klub PiS. Wszystkie partie opozycyjne, a także RPO i organizacje pozarządowe kwestionują go jako nadmiernie wkraczający w prawo obywateli do prywatności. PiS, a także minister-koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński podkreśla, że projekt nie daje służbom żadnych nowych uprawnień ponad te, które już one posiadają. Projekt trafił do prac w komisji. Niewykluczone, że jej sprawozdaniem zajmie się Sejm na posiedzeniu w przyszłym tygodniu.

Rada do spraw Cyfryzacji składa się z 20 członków reprezentujących: administrację publiczną, przedsiębiorców z branż związanych z internetem i cyfryzacją, organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką sieci, uczelnie i jednostki naukowe oraz ekspertów technicznych. Przewodniczącym Rady jest prawnik i ekspert rynku telekomunikacji Igor Ostrowski. Powołanie Rady ds. Cyfryzacji przewidziano w nowelizacji ustawy o informatyzacji, która weszła w życie 11 maja 2014 r.
PAP Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Pozostało znaków: 4000

REGULAMIN

Wszystkie (221)
Nie zgadzam się z opinią
228
Zgadzam się z opinią
448
zita 2016-01-07 (17:37) 1 godzinę i 34 minut temu

A prywatny hymn niejakiego Kamila Dąbrowy to norma. Kto zapłaci za czas antenowy? Nikt z komisji nie zaprotestuje. Lewacy czują się dobrze. Dosyć tego. Osądzić dyrektora PR.

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 16

Nie zgadzam się z opinią
240
Zgadzam się z opinią
439
~Max 2016-01-07 (17:41) 1 godzinę i 30 minut temu

Oj złodziejstwo się boi że będą ich podsłuchiwali. Jak nie masz nic do ukrycia to czego się bać???

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 14

Nie zgadzam się z opinią
211
Zgadzam się z opinią
394
~Politolog 2016-01-07 (17:39) 1 godzinę i 32 minut temu

To jest konieczne żeby dobrać się do tyłków ekipie POPSL, tak samo jak ustanowienie nowych sędziów w TK. Zrozumcie rodacy ten cały KOD, panika zagranicznych mediów i obecnej opozycji to strach przed utratą własnych wpływów. AMber Gold, zamiecione pod dywan, Taśmy, zamiecione, czy syn Tuska siedzi??? Nie? a 99,9% z Was by posadzono na jego miejscu, takich spraw jest pełno

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 15

Nie zgadzam się z opinią
17
Zgadzam się z opinią
59
~Jarek 2016-01-07 (18:48) 23 minut temu

Wątpliwości konstytucyjne nie mają już znaczenia, Trybunał został zneutralizowany.

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
24
Zgadzam się z opinią
60
~24/24 2016-01-07 (18:20) 51 minut temu

Wszystko co robią ci którzy wygrali wybory jest niezgodne z tym co planowali PO..bani! To PO prostu karygodne!!!!!!!!!!!!!!!!

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 1

Nie zgadzam się z opinią
41
Zgadzam się z opinią
77
~jjkj 2016-01-07 (18:00) 1 godzinę i 11 minut temu

JA SOBIE NIE ŻYCZĘ, ŻEBY MNIE KTOŚ SZPIEGOWAŁ NA INTERNECIE MIESZKAM W WOLNYM KRAJU I MAM PRAWO DO KRYTYKI GŁUPICH DZIAŁAŃ RZĄDU, KTÓRY POWINIEN SŁUŻYĆ OBYWATELOM A NIE KARAĆ ICH ZA TO ŻE MAJA INNE ZDANIE!!!

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 3

Nie zgadzam się z opinią
32
Zgadzam się z opinią
67
~dociekliwy 2016-01-07 (17:57) 1 godzinę i 14 minut temu

A z którym artykułem konstytucji jest to niezgodne???? Napiszcie i wytłumaczcie dlaczego jest niezgodne z tym artykułem. Te artykuły w konstytucji są tak ogólne ,że można je dowolnie interpretować " na dwoje babka wróżyła".

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
41
Zgadzam się z opinią
69
~rada starszych 2016-01-07 (17:58) 1 godzinę i 13 minut temu

Teraz modełko-co nie peowskie,to niekonstytucyjne.Parodia!

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 1

Nie zgadzam się z opinią
27
Zgadzam się z opinią
54
~Zabiegowiec 2016-01-07 (18:10) 1 godzinę i 1 minutę temu

"Konstytucyjne wątpliwości"? Jakże potrzebne było naprostowanie Trybunału Konstytucyjnego! Rząd pomimo samodzielności w parlamencie nie mógł by wprowadzić ANI JEDNEJ USTAWY!!! Miałby wtedy władzę - wirtualną czyli tylko tzw. "znamiona władzy". I zero spełnienia obietnic wyborczych. Nie po to Polacy szli na wybory by ustanowiona władza nie mogła wprowadzać zmian! Sz-KOD-niki protestują, bo tracą tę władzę i kontrolę, jest to o tyle niedobre, że gdy rząd nie będzie działał w interesie Narodu i Państwa Polskiego to protesty Polaków mogą być przez fałszywe alarmy sz-KOD-ników nieskuteczne.

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
3
Zgadzam się z opinią
27
~cybant 2016-01-07 (20:34) 22 godzin i 37 minut temu

Rada ds. Cyfryzacji powinna mieć się na baczności. Już niebawem do laski marszałkowskiej wpłynie projekt rozwiązania Rady i powołania Narodowej Rady ds. Cyfryzacji.

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
44
Zgadzam się z opinią
67
~vw 2016-01-07 (17:48) 1 godzinę i 23 minut temu

haha kolejna domniemana niekonstytucyjność skąd ja to wiedziałem. ciekawe kto tym razem złoży poskarż do rączek ukochanego wuja POmocnadłoń

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 1

Nie zgadzam się z opinią
33
Zgadzam się z opinią
54
~wer 2016-01-07 (18:51) 20 minut temu

Nie czuję się inwigilowany, niczego się nie boję. Jeśli ta ustawa zawiera możliwości o podsłuchu, możecie mnie podsłuchiwać ile wam się podoba. W gacie srają ci co mają już coś na sumieniu. Brawo, tak trzymać, popieram tą ustawę.

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 1

Nie zgadzam się z opinią
37
Zgadzam się z opinią
57
~czosnek 2016-01-07 (17:57) 1 godzinę i 14 minut temu

Znowu chcą odwlekać w nieskończoność, będą konsultować ustawę potem konsultować konsultacje itd. PO sika po nogawkach ze strachu.

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
14
Zgadzam się z opinią
30
~WESOŁEK 2016-01-07 (19:29) 23 godzin i 42 minut temu

Kto śmie krytykować DZIEŁA MYŚLI TWÓRCZEJ-==USTAWY PiS ?

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
14
Zgadzam się z opinią
28
~uświadomiony 2016-01-07 (18:45) 26 minut temu

A ta rada to na pewno wszystko wiedząca i nieomylna grupa ludzi .wątpię

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
10
Zgadzam się z opinią
24
~matrix 2016-01-07 (18:15) 56 minut temu

Poszukajcie w sieci co się wyrabia w Wlk.Brytanii i jakoś media o tym milczą? Brytyjski rząd zwiększa wysiłki w szpiegowaniu obywateli !!! Firmy internetowe,które powiadomią swoich klientów o tym,że są szpiegowani przez tajne służby ,mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej !!! Brytyjski rząd dąży do zwiększenia uprawnień agencji bezpieczeństwa,a jednocześnie chce karać podmioty,które przeszkadzają służbą w szpiegowaniu obywateli !!! Firma Yahoo zapowiedziała,że będzie ostrzegać swoich użytkowników w sytuacjach,gdy tajne służby zażądają udostępnienia danych na ich temat.To rezolutne oświadczenie nie spodobało się władzom Wlk.Brytanii. "W odwecie" brytyjski rząd postanowił przeforsować prawo,na mocy którego szefowie firm powiadamiających internautów o działaniach tajnych służb mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej.Chodzi o przypadki,w których instytucje w rodzaju MI 5,MI 6,czy GCHQ domagają się od Yahoo lub Google treści e-maili wysyłanych przez pocztę Gmail i inne .

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
93
Zgadzam się z opinią
105
~BoKa 2016-01-07 (17:36) 1 godzinę i 35 minut temu

Co się dziwicie, w czasie kampanii wyborczej pis powiedział że będzie słuchał ludzi, więc słowa dotrzymuje. Tylko nie powiedział w jaki sposób, a że za pomocą podsłuchu, to całkiem inna sprawa...ciemny narod to kupił i to za 500 zł..

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 5

Nie zgadzam się z opinią
20
Zgadzam się z opinią
28
~Znawca 2016-01-07 (20:31) 22 godzin i 40 minut temu

Bezprawie i Niesprawiedliwość brnie dalej w kierunku totalnej samokompromitacji.

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 1

Nie zgadzam się z opinią
2
Zgadzam się z opinią
10
~Durny ten pis 2016-01-07 (19:43) 23 godzin i 28 minut temu

Można korzystać z internetu anonimowo, za ścianą kilku serwerów proxy. Za każdym razem innych. Wystarczy korzystać z przeglądarki TOR. Np. teraz mam IP szwajcarskie. A teraz francuskie. A teraz z USA. A po drodze jeszcze dwa inne IP. Złapcie mnie :)

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
23
Zgadzam się z opinią
29
~rudy 2016-01-07 (19:38) 23 godzin i 33 minut temu

Kolejny gniot pisowski

odpowiedz

zgłoś do moderacji