więcej

Autorka książki o Żołnierzach Wyklętych: przeżyli niewyobrażalne piekło.

Logo dostawcy  wp.pl |  dodane 2013-03-01 (09:35) 1 rok 10 miesięcy 26 dni 14 godzin i 24 minuty temu
drukuj


Autorka książki o Żołnierzach Wyklętych: przeżyli niewyobrażalne piekło
opinie video
Choć dwa lata temu ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wiedza o walczących o wolną Polskę z Sowietami jest nadal mało powszechna. - Przez cały okres PRL komuniści robili wszystko, by pamięć o tych żołnierzach nie tylko wymazać z narodowej świadomości, ale jeszcze ich upodlić, stworzyć ich „czarną legendę”. Dlatego mówimy, że zostali przez komunistów wyklęci i skazani na zapomnienie - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską dr Joanna Wieliczka-Szarkowa, historyk, autorka książki "Żołnierze Wyklęci. Niezłomni bohaterowie".

Agnieszka Niesłuchowska: Tuż przed obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych ukazała się pani książka o najwybitniejszych dowódcach antykomunistycznego podziemia po II wojnie światowej. Polacy są głodni wiedzy o Polsce lat 40., 50., i walczących o jej suwerenność rodakach?

Dr Joanna Wieliczka-Szarkowa: Zdecydowanie tak. Choć do świadomości Polaków przebijają się takie postaci jak rtm. Witold Pilecki „Witold”, bohater obozu w Auschwitz, gen. August Emil Fieldorf „Nil”, dowódca Kedywu Armii Krajowej czy sanitariuszka Danuta Siedzikówna „Inka”, wciąż wiedza o wielu walczących o wolną Polskę z Sowietami jest mało powszechna.

Dlaczego przyjęło się określenie żołnierze „wyklęci” a nie „niezłomni”?

- To, że byli niezłomni jest bezsporne, bezdyskusyjne. Najistotniejsze jest jednak to, że przez cały okres PRL komuniści robili wszystko, by pamięć o tych żołnierzach nie tylko wymazać z narodowej świadomości, ale jeszcze ich upodlić, stworzyć ich „czarną legendę”. Dlatego mówimy, że zostali przez komunistów wyklęci i skazani na zapomnienie. Natomiast sami komuniści nie nazwali ich wyklętymi. Tę nazwę wymyśliła Liga Republikańska, która zajęła się przywracaniem pamięci o żołnierzach niepodległościowego podziemia i na początku lat 90. zorganizowała wystawę pt. „Żołnierze Wyklęci”. Na jej podstawie Piotr Czajkowski nagrał pieśń. Kilka lat później wydano książkę Jerzego Ślaskiego, jednego z wyklętych, pt. „Żołnierze Wyklęci”, powstał też album Adama Borowskiego o takim tytule. Od tego czasu pojęcie weszło do obiegu. Taką terminologię przyjął IPN, który odegrał decydującą rolę w przywróceniu ich do narodowej pamięci. Kropką nad „i” było ustawowe wprowadzenie określenia do nazwy święta narodowego.

Święto ustanowiono dopiero dwa lata temu. Można odnieść wrażenie, że wcześniejsze ekipy rządzące w wolnej Polsce nie robiły wiele, by wspierać działania historyków i środowisk kombatanckich.

- To prawda.
Niestety, przez pierwsze lata wolnej Polski nie było żadnej woli politycznej, nawet ze strony ludzi z dawnej „Solidarności”, by zająć się tym tematem Dr Joanna Wieliczka-Szarkowa
Niestety, przez pierwsze lata wolnej Polski nie było żadnej woli politycznej, nawet ze strony ludzi z dawnej „Solidarności”, by zająć się tym tematem.

Z czego to wynikało?

- Wielu z polityków sprawujących władzę po 1989 roku było uwikłanych w PRL, nie odcięło się od tradycji komunistycznej. Niektórzy byli zaangażowani w budowę tego systemu, robili kariery, pisali książki, wiersze w tym czasie, gdy Żołnierze Wyklęci byli mordowani i siedzieli w więzieniach.
Wszystko zmieniło się po powstaniu IPN, gdy kierownictwo objął Janusz Kurtyka. Osobiście zajmował się badaniami nad Wyklętymi i podjął starania, by ustanowić 1 marca świętem żołnierzy Dr Joanna Wieliczka-Szarkowa
Wszystko zmieniło się po powstaniu IPN, gdy kierownictwo objął Janusz Kurtyka. Osobiście zajmował się badaniami nad Wyklętymi i podjął starania, by ustanowić 1 marca świętem żołnierzy. Dzięki wsparciu Lecha Kaczyńskiego, udało się po latach urzeczywistnić tę inicjatywę.

Dlaczego jednak wcześniej, gdy rządziła AWS, nie udało się nic zrobić?

- To trzeba było zrobić od razu po 1989 roku, przywrócić tradycję niepodległej Polski. Przeprowadzić dekomunizację, lustrację. Postkomuniści wrócili do władzy w 1993, a AWS rządził od 1997 roku i to za jego kadencji powstał IPN, ale pamiętajmy, że prezydentem w tym czasie był już Aleksander Kwaśniewski, który wygrał wybory pod hasłem „Wybierzmy przyszłość”. Taki był klimat tamtych lat.

Dlaczego do dziś, o czym przekonuje wielu historyków, próbuje się umniejszyć rolę Wyklętych?

- Dopóki ktoś będzie przyjmował, że komunizm miał prawo istnieć, dopóty żołnierze będą niewygodnymi bohaterami, wyrzutem sumienia.
Dziś, kiedy wartości moralne uległy zrelatywizowaniu, trudno zrozumieć, że można być niezłomnym, odważnym, nie iść na żadne układy Dr Joanna Wieliczka-Szarkowa
Dziś, kiedy wartości moralne uległy zrelatywizowaniu, trudno zrozumieć, że można być niezłomnym, odważnym, nie iść na żadne układy. To efekt wieloletniej, komunistycznej propagandy, która przez lata wpajała Polakom, że żołnierze walczący z komunistami byli najgorszymi bandytami. Niestety, podobne opinie wyrażali znani historycy, publicyści czy artyści. Wystarczy przytoczyć – przypomniane ostatnio w mediach – słowa Tadeusza Mazowieckiego, który, będąc młodym dziennikarzem twierdził, że Wyklętych powinno się zwalczać. Nie był przecież wyjątkiem, nie brakowało osób, które działalność opozycyjną zaczęły po marcu 1968 roku albo i później, a w latach 50. aktywnie działali w partii komunistycznej.

Popularny do dzisiaj autor przygód „Pana Samochodzika”, Zbigniew Nienacki, pisał oszczercze artykuły o jednym z bardziej znanych Wyklętych – Stanisławie Sojczyńskim „Warszycu”, pośmiertnie mianowanym przez Lecha Kaczyńskiego generałem brygady. Musimy skończyć z powtarzaniem tez komunistycznej propagandy. Ustawowo uznano, że ci Wyklęci przysłużyli się niepodległości Rzeczypospolitej.

Jak wyglądała współpraca Wyklętych z miejscową ludnością? Jak udawało im się przeżyć przez wiele miesięcy w lesie?

- Bez współpracy z miejscową ludnością oddziały partyzanckie nie przetrwałyby tak długo. Jeden ukrywający się potrzebował wsparcia wielu osób. Funkcjonowało całe zaplecze – wyżywienie, lekarstwa, siatka łączników i informatorów.
Ludzie, mimo narażania się na represje, wspierali partyzantów, uważali ich za swoich obrońców, bo likwidowali komunistycznych urzędników, rozbijali więzienia Dr Joanna Wieliczka-Szarkowa
Ludzie, mimo narażania się na represje, wspierali partyzantów, uważali ich za swoich obrońców, bo likwidowali komunistycznych urzędników, rozbijali więzienia zwalniając więzionych m.in. w Kielcach, Radomiu, Radomsku, Krakowie, a nawet obóz NKWD w Rembertowie, rozbijali siedziby NKWD, UB, MO, a nawet toczyli walki z NKWD, UB, KBW (choćby pod Kuryłówką, Lasem Stockim, Miodusach Pokrzywnych) Dzięki akcjom ekspropriacyjnym - napadom na banki, sklepy spółdzielcze, pozyskiwali pieniądze na konieczne cele, jedzenie, ubrania, broń.

I stąd przekonanie, że w zbrojnym podziemiu był jednak margines, który napadał na ludzi, dokonywał przestępstw?

-
Czytałam wiele artykułów o rzekomym „bandyceniu” podziemia. Takie przypadki się zdarzały, ale były marginesem piętnowanym przez dowódców Dr Joanna Wieliczka-Szarkowa
Czytałam wiele artykułów o rzekomym „bandyceniu” podziemia. Takie przypadki się zdarzały, ale były marginesem piętnowanym przez dowódców. W każdym środowisku znajdowali się zdrajcy, więc nie można tego uogólniać i sprowadzać do całego podziemia. Większość partyzantów zachowywała wojskową dyscyplinę, chodziła w mundurach, by wyglądać jak prawdziwe wojsko.

Do dziś pojawiają się wątpliwości, czy była to wojna domowa czy powstanie antykomunistyczne.

- Tę dyskusję skończono już w latach 90. Dzisiaj nikt już nie mówi o wojnie domowej, bo nią ta walka nie była. Rodzimi komuniści mieli nikłe poparcie społeczne i słabe zaplecze zbrojne, choćby podczas okupacji niemieckiej. Komunistyczna Armia Ludowa liczyła zaledwie kilka tysięcy ludzi, których niemałą część stanowił element kryminalny (doskonałą ilustracją tego zjawiska są prace dra Leszka Żebrowskiego) - przy trzystutysięcznej Armii Krajowej, stutysięcznych Narodowych Siłach Zbrojnych czy silnych, liczących 80. tys. Batalionach Chłopskich.
Bez wsparcia armii sowieckiej komuniści nie zdołaliby utworzyć, jak to zrobili, żadnego marionetkowego rządu. Byli tylko narzędziem i działali w służbie sowieckiego państwa – nowego okupanta Dr Joanna Wieliczka-Szarkowa
Bez wsparcia armii sowieckiej komuniści nie zdołaliby utworzyć, jak to zrobili, żadnego marionetkowego rządu. Byli tylko narzędziem i działali w służbie sowieckiego państwa – nowego okupanta. Sam Stalin mówił, iż bez jego poparcia – bez sowieckiej armii, NKWD – rodzimi komuniści nigdy nie byliby w stanie zdobyć władzy. Byli bowiem obcym marginesem. Pamiętajmy, że w po wojnie istniał legalny Rząd Polski na uchodźctwie. A przeprowadzone w atmosferze terroru (zamordowano ponad 100 działaczy legalnego PSL-u), w styczniu 1947 roku „wybory”, zostały z pomocą sowieckich doradców sfałszowane. Podobnie jak wcześniejsze referendum. Dzisiaj wielu historyków, w tym dr Tomasz Łabuszewski z IPN, twierdzi, i podzielam ten pogląd, że mieliśmy do czynienia z antykomunistycznym powstaniem.

Niektórzy porównują powstanie antysowieckie do styczniowego z 1863 roku. Czy słusznie?

- Liczba osób, która uczestniczyła w obu powstaniach jest porównywalna, podobnie jak partyzancki charakter walki. Styczniowe trwało kilkanaście miesięcy, w sierpniu 1864 roku stracono członków Rządu Narodowego na czele z Trauguttem, ale – ostatniego dowódcę ks. Brzóskę stracono dopiero na wiosnę 1865 roku. Natomiast powstanie antykomunistyczne trwało dłużej – jego główne siły zostały rozbite do początku lat 50., potem pozostały bardzo nieliczne odziały. Natomiast ostatni partyzant antykomunistycznego podziemia Józef Franczak „Lalek” został zamordowany w październiku 1963 roku.

Wiadomo, że po II wojnie światowej w antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej uczestniczyło prawie 200 tys. Polaków, sukcesywnie jednak liczba Wyklętych malała. Jak wyglądał ten proces?

- Ocenia się, że przez wszystkie antykomunistyczne, niepodległościowe organizacje i grupy przewinęło 120-180 tys. osób, z czego w oddziałach partyzanckich w 1945 było 13-17 tysięcy. Na mocy kolejnych oszukańczych amnestii i sowieckich represji liczba partyzantów sukcesywnie malała. Jedni, omamieni wizją powrotu z lasu do normalnego życia sami się ujawniali, innych wydali krewni lub znajomi lub zostali wytropieni w wyniku działań Urzędu Bezpieczeństwa. W 1947 roku, po ogłoszeniu amnestii, pozostało już niespełna 2 tys. partyzantów, a na początku lat 50. zaledwie 250-400 walczących.
Ostatnie oddziały partyzanckie rozbito praktycznie w 1953 roku, a po amnestii z 1956 r. „uporano” się z niewygodnymi dla władz bohaterami ostatecznie Dr Joanna Wieliczka-Szarkowa
Ostatnie oddziały partyzanckie rozbito praktycznie w 1953 roku, a po amnestii z 1956 r. „uporano” się z niewygodnymi dla władz bohaterami ostatecznie. Łącznie, w latach 40. i 50. sądy skazały na śmierć ponad 8 tys. osób, z czego połowa wyroków została wykonanych. Ok. 200 tys. Polaków trafiło do więzień i obozów. Wciąż nie wiemy dokładnie, ilu osadzonych zginęło na skutek chorób, złych warunków panujących w więzieniu.


Bądź na bieżąco z wiadomości.wp.pl

oceń
tak 868 90.04%
nie 96 9.96%

Przeczytaj też

Wyklęci - nie mogli zwyciężyć i ocalić wizerunku

dodane 2014-03-01 (05:59) 10 miesięcy 26 dni 18 godzin i 1 minutę temu

IPN ogłosił 12 nazwisk ofiar komunizmu

dodane 2014-03-01 (00:58) 10 miesięcy 29 dni 23 godziny i 1 minutę temu

Wandale zniszczyli tablicę obrażającą Żołnierzy Wyklętych w Limanowej

dodane 2014-02-18 (18:30) 11 miesięcy 9 dni 5 godzin i 29 minut temu

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

dodane 2013-02-28 (15:06) 1 rok 10 miesięcy 30 dni 8 godzin i 53 minuty temu

Prezydent uhonorował Żołnierzy Wyklętych

aktualizacja 2013-02-28 (15:12) 1 rok 10 miesięcy 30 dni 8 godzin i 47 minut temu

Arkadiusz Karbowiak: Żołnierzom Wyklętym należy się hołd i szacunek

dodane 2013-03-01 (06:15) 1 rok 10 miesięcy 26 dni 17 godzin i 44 minuty temu

Zuzanna Kurtyka: to było upokarzające, nazwali mnie hieną cmentarną

dodane 2013-02-27 (20:10) 1 rok 11 miesięcy 3 godziny i 49 minut temu

W innych serwisach

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

Byłeś świadkiem lub uczestnikiem ważnego zdarzenia? Poinformuj Internautów o tym, co dzieje się w Polsce, na świecie, w Twojej okolicy!

Wyślij nam zdjęcie, film lub artykuł! Najciekawsze opublikujemy!


Opinie (1719)

Pozostało znaków: 4000

REGULAMIN

318
105
~wedanta 2013-03-01 (14:04) 1 rok 10 miesięcy 26 dni 9 godzin i 55 minut temu

To smutne, że tak wielu "Polaków" i dzisiaj całą wiedzę na temat podziemia niepodległościowego opiera na PRL-owskiej czyt. sowieckiej propagandzie. Tak mało dzisiaj się o tym mówi, pisze i kręci filmów. Za to ciągle emituje się powojenne filmy o fałszywej treści mieszającej ludziom w głowach.

odpowiedz

pokaż 16 ukrytych odpowiedzi

312
118
~ON 2013-03-01 (11:20) 1 rok 10 miesięcy 26 dni 12 godzin i 39 minut temu

CHWAŁA BOHATEROM!

odpowiedz

pokaż 13 ukrytych odpowiedzi

198
24
~zas 2013-03-01 (10:57) 1 rok 10 miesięcy 26 dni 13 godzin i 2 minuty temu

nasz premier Mazowiecki w tamtym czasie nawoływał do likwidacji "Wyklętych". Dziś to jest zasłużony Polak.

odpowiedz

pokaż 4 ukryte odpowiedzi

145
17
~PaniczPawełek007 2013-03-01 (12:07) 1 rok 10 miesięcy 26 dni 11 godzin i 52 minuty temu

Ale Adaś Szechter zwiewał w sądzie przed Pospieszalskim. :) Braciszkowi Stefankowi "Szwedowiczowi" też niespodziankę fajną zrobili i go odwiedzili w Uppsali, dokąd tchórzliwie czmychnął ten zbrodniarz, morderca Polaków.

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

197
79
~wkurzony 2013-03-01 (16:38) 1 rok 10 miesięcy 26 dni 7 godzin i 21 minut temu

Dlaczego publiczne chwalenie komunistycznej gangreny i bolszewickich ubeckich oprawców nie jest prawnie zakazane? Przecież to się w głowie nie mieści co wypisuje te komusze bydlaki na forum! Jak kłamali wrednie ich przodkowie tak ich wnuki dziś na forum łgają jak z nut. Dobrze że chociaż mordować nie mogą.

odpowiedz

pokaż 19 ukrytych odpowiedzi

156
44
~lkp 2013-03-01 (15:57) 1 rok 10 miesięcy 26 dni 8 godzin i 2 minuty temu

Teraz już wiem dlaczego Marszałek J. Piłsudski tępił te czerwone świnie!!

odpowiedz

pokaż 3 ukryte odpowiedzi

186
79
~hb. 2013-03-01 (10:56) 1 rok 10 miesięcy 26 dni 13 godzin i 3 minuty temu

Brak tego tematu w mediach, książkach, na lekcjach historii świadczy tylko o tym kto nami rządzi.Wychwala się Gierka i idealizuje , robiąc z niego bohatera narodowego i wspaniałego polityka, a o prawdziwych bohaterach cisza...żal, że do tej pory tak mało o nich się mówi.

odpowiedz

pokaż 13 ukrytych odpowiedzi

174
68
~papa_no_name 2013-03-01 (16:06) 1 rok 10 miesięcy 26 dni 7 godzin i 53 minuty temu

A co dokładnie wy wszyscy byście zrobili na ich miejscu? Wielu z tych żołnierzy wyklętych pamiętało lub sami uczestniczyli w walce z Sowietami w 1920 roku. Później wielu z nich przeżyła koszmar niemieckiej okupacji w młodej niepodległej Polsce która odzyskała niepodległość na 20 lat po 123 latach zaborów po systematycznym niszczeniu wszystkiego co polskie i z Polską się kojarzyło. I co? Latem 1945 roku na terenie nowej Polski z nowymi granicami państwowymi panoszą się ci z którymi wielu z tych żołnierzy wyklętych walczyło w 1920 roku. Panoszy się ta komunistyczna swołocz importowana zza Uralu jakby byli na swoim. I każą im składać hołd ku chwale Ojcu Narodów Stalinowi a na rynkach polskich miast stawia się pomniki ku czci Lenina i płakać czule machając przy tym czerwonymi flagami i krzyczeć proletariusze wszystkich krajów łączcie się. Ci ludzie pamiętali inną Polskę. Polskę międzywojenną. Polska walczącą z bolszewizmem w 1920 r. Polskę wolną. A latem 1945 roku wmawia się im że Katynia nie było, zmienia się datę święta niepodległości na absurdalny 22 lipca zamiast 11 listopada. Osobiście nie dziwi mnie postawa tych ludzi w tamtych trudnych czasach. Ale co tutaj daleko sięgać pamięcią. Wiosna 1985. SP nr 5 w Zgierzu. Pani od historii pyta się mnie o datę odzyskania przez Polskę niepodległości. Odpowiadam 11 listopada... Ileż to musiałem połknąć materiału ku satysfakcji tej czerwonej ośmiornicy i ileż moi rodzicie musieli złożyć wizyt 'pani od historii' abym przeszedł do następnej klasy. I przypuszczam, że dzisiaj ci wszyscy wyzywający i plujący na tych młodych ludzi są jak ta 'pani od historii'...

odpowiedz

pokaż 15 ukrytych odpowiedzi

160
64
~ququ 2013-03-01 (15:58) 1 rok 10 miesięcy 26 dni 8 godzin i 1 minutę temu

czy mam jakies pretensje do "Ognia" czy "Lupaszki" ???....ano mam......ze nie wytlukli tej CZERWONEJ SWOLOCZY do konca.......

odpowiedz

pokaż 5 ukrytych odpowiedzi

159
67
~tad77 2013-03-01 (15:56) 1 rok 10 miesięcy 26 dni 8 godzin i 3 minuty temu

Jak trzeba mieć mózg wyprany przez lata komunistycznej propagandy aby negować bohaterstwo ludzi walczących z koumnistycznym terrorem? Ginęli i zostali zamęczeni w nierównej, beznadziejnej wace - i za to właśnie, za ten patriotyzmi nazywano ich bandytami! Niemcy też nazywali polskich partyzantów bandytami. Sporadyczne przypadki nieetycznych działań zwsze zdarzają się w walce zbrojnej, bo wojna to nie wersal i zachowania ludzkie są nie zawsze kryształowo moralnie czyste. Jednk działalność NKWD i UBecji była działalnością zbrodniczą i tego niczym nie da się wytłumaczyć, bo to był terror i mordowanie polskich Patriotów w imię interesów sowieckich. Być może negatywne opinie o Żołnierzach Wyklętych piszą właśnie potomkowie tych oprawców z UB, którzy wynieśli z domu pogardę dla polskości i patriotyzmu, pogardę dla cierpienia i męki ludzi torturowanych i zgładzonych tylko dlatego że nie chcieli się pogodzić z sowiecką okupacją Polski.

odpowiedz

pokaż 6 ukrytych odpowiedzi

94
16
~dfggfda 2013-03-01 (14:21) 1 rok 10 miesięcy 26 dni 9 godzin i 38 minut temu

A teraz sami zdrajcy hołota z PO

odpowiedz

pokaż 4 ukryte odpowiedzi

93
15
~kik 2013-03-01 (14:20) 1 rok 10 miesięcy 26 dni 9 godzin i 39 minut temu

Natychmiast odebrać Orła Białego temu draniowi Mazowieckiemu i won z Polski!!!

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

114
46
~KAT 2013-03-01 (15:37) 1 rok 10 miesięcy 26 dni 8 godzin i 22 minuty temu

Chwała BOHATEROM, którzy mieli odwage walczyć z okupantem naszej ojczyzny bolszewikami i polskimi sługusami bolszewików.

odpowiedz

pokaż 6 ukrytych odpowiedzi

102
42
~Yanique 2013-03-01 (17:19) 1 rok 10 miesięcy 26 dni 6 godzin i 40 minut temu

Jak widać na forum,czerwona zgraja chce wybielić dzisiaj swoich dziadków - czerwonych bandytów.

odpowiedz

pokaż 7 ukrytych odpowiedzi

96
36
~semi 2013-03-01 (17:10) 1 rok 10 miesięcy 26 dni 6 godzin i 49 minut temu

Element ubecki ciągle daje o sobie znać. Widać to po wpisach.

odpowiedz

pokaż 6 ukrytych odpowiedzi

74
14
~EM 2013-03-01 (15:57) 1 rok 10 miesięcy 26 dni 8 godzin i 2 minuty temu

za to maja bandyci wysokie emerytury UB NKWD oto walczyli

odpowiedz

93
35
~polaksl!!!!! 2013-03-01 (15:58) 1 rok 10 miesięcy 26 dni 8 godzin i 1 minutę temu

a teraz PO kocha i broni swoich kolegów z SLD zamiast ich srogo rozliczyc to razem niszczą PIS.

odpowiedz

pokaż 2 ukryte odpowiedzi

78
20
~leo 2013-03-01 (15:57) 1 rok 10 miesięcy 26 dni 8 godzin i 2 minuty temu

a co ten SZUJA ZAFAJDANA MICHNIK o ZOLNIERZACH WYKLETYCH dla ktorego kiszczak to czlowiek honoru?

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

63
8
~stary ale jary 2013-03-01 (20:16) 1 rok 10 miesięcy 26 dni 3 godziny i 43 minuty temu

"Fenomenologia polskiej transformacji" - to lektura wymagająca, ale nie pozostawiająca cienia wątpliwości "kto" jest "kim".

odpowiedz

pokaż 45 ukrytych odpowiedzi

103
48
~xxx 2013-03-01 (16:31) 1 rok 10 miesięcy 26 dni 7 godzin i 28 minut temu

Po wypowiedziach ,które tu czytam wnioskuję ,że komuna wiecznie żywa jeszcze............kur....musi w tym postkom.kraju upłynąć jeszcze parę pokoleń żeby te chwasty wymarły...przykre...

odpowiedz

pokaż 10 ukrytych odpowiedzi

Szukaj w serwisie

Bądź z nami na bieżąco

Wyślij newsa #dziejesiewpolsce

Masz ciekawego newsa, zdjęcia film. Wyślij do nas.

wyślij

Najlepsze materiały publikujemy na stronie głównej serwisu.

Sonda

Czy pigułka "dzień po" powinna być dostępna bez recepty?

liczba oddanych głosów: 23139